Fiscale focus op grensoverschrijdende herstructureringen na de Mobiliteitsrichtlijn

De Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen heeft een aantal noodzakelijke aanpassingen aangebracht aan het fiscale herstructureringsregime. Dit was nodig in het licht van de recente implementatie in België van de Mobiliteitsrichtlijn (Richtlijn 2019/2121 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen). De aanpassingen aan het WIB92 betroffen echter hoofdzakelijk de fiscale omschrijvingen (“definities”) van de herstructureringsvormen die een fiscaal-neutrale behandeling (kunnen) genieten. De wetgever heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om de concrete “werking” van de belastingneutraliteit aan te passen aan de nieuwe reorganisatievormen, waardoor in de praktijk nog heel wat vragen en problemen zullen opduiken. Met name ook de positie van de aandeelhouders van de bij de verrichting betrokken vennootschappen is tot op heden onderbelicht gebleven. Hoewel een aantal van deze problemen inmiddels al werden gesignaleerd, is er nood aan een meer systematische analyse (en bijkomend wetgevend ingrijpen). Bovendien bleef de focus tot op heden vaak beperkt tot “binnenlandse” herstructureringen. 

In dit seminarie wordt, na een schets van het vennootschapsrechtelijk kader, uitgebreid stilgestaan bij het fiscale regime anno 2024 van grensoverschrijdende herstructureringen en omzettingen van vennootschappen. Hierbij zal o.m. ook aandacht besteed worden aan de nieuwe figuur van de “grensoverschrijdende splitsing door scheiding”. 
 

Associate Tiberghien Advocaten
Counsel Tiberghien Advocaten
Counsel Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 165

Het seminarie duurt 2,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 4/06/2024 | 14:00 - 16:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 4/06/2024 | 14:00 - 16:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 6/06/2024 - do 6/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Grensoverschrijdende herstructuering