Fiscale controles: een goed begin is het halve werk - E-SEMINARIE

ENKELE HETE HANGIJZERS INZAKE ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN IN INKOMSTENBELASTINGEN EN BTW

Fiscale visitaties en gewone boekenonderzoeken, kopiename van digitale bestanden, vertrouwelijkheid van briefwisseling met diverse vrije beroepers, bevraging en verhoor van personeel, bescherming van de fundamantele rechten van belastingplichtigen, nationale en internationale gegevensuitwisseling, oprichting van databanken ... 

Al deze vraagstukken zijn in voortdurende evolutie. Hoe ver gaat de medewerkingsplicht van de belastingplichtige? Zijn de bevoegdheden van de fiscus werkelijk haast ongelimiteerd? Welke zijn de beschermingsmechanismen?

Daar waar de administratie de oude, vaak onduidelijke, wetteksten soms heel ver probeert te rekken, zijn er ook belastingplichtigen die elke, zelfs legitieme, controle tegenwerken. Fouten zijn dan langs beide kanten snel gemaakt.

Wie niet voorbereid is, riskeert verlopen te lopen in de vaak door de rechtspraak gestuurde jungle va onduidelijke regel(tjes) en zal later, zelfs als zijn/haar rechten geschonden zijn, vaak op allerlei verzachtings- en rechtvaardigingsdoctrines (zoals de Antigoon-leer) botsen. Daarom is het essentieel om minstens op een aantal van voornoemde vragen een antwoord te hebben en om te weten hoe met bepaalde problemen om te gaan die zich in de praktijk kunnen stellen. Hieraan zal dit seminarie gewijd zijn.
 

Advocaat-vennoot Eubelius Brussel
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 4/05/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 6/05/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib