Fiscale consolidatie: (on)duidelijkheid maakt troef - E-SEMINARIE

Het stelsel van de fiscale consolidatie werd ingevoerd in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Met ingang van aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019 voert België, in navolging van verschillende andere Europese landen, een rudimentair systeem van fiscale consolidatie in. België heeft dit nieuwe systeem voornamelijk gebaseerd op het Scandinavisch model, waarbij het mogelijk is dat groepsvennootschappen elkaar een groepsbijdrage toekennen en zo de winsten en verliezen van het huidige belastbaar tijdperk bij verschillende groepsvennootschappen met elkaar kunnen compenseren. 

Iets meer dan een jaar geleden heeft de CBN-commissie een advies gepubliceerd waarin de boekhoudkundige verwerking verduidelijkt wordt. De vraag “Waar moeten vennootschappen met een jaarafsluiting per 31 december 2019 rekening mee houden in de statutaire jaarrekening indien zij fiscale consolidatie willen toepassen vanaf het aanslagjaar 2020?”, staat hierin centraal. 

Omdat de concrete toepassing van dit nieuwe stelsel in de praktijk heel wat vragen doet rijzen, heeft de fiscale administratie een recentelijk een circulaire gepubliceerd waarin de principes in de Ven.B. en de BNI/Ven. worden opgelijst en enkele verduidelijkingen naar voor worden geschoven. Echter, zoals steeds het geval, blijven er nog heel wat onduidelijkheden bestaan zoals bijvoorbeeld over de correcte vergoeding die de vennootschappen elkaar moeten betalen. 

Tijdens dit seminarie wordt een antwoord gegeven op o.a. volgende vragen: 

 • Welke vennootschappen kunnen opteren om de fiscale consolidatie toe te passen?
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
 • Hoe werkt de verbondenheidsvoorwaarde precies? Wat zijn de mogelijkheden? 
 • Hoe moet u de periode van verbondenheid berekenen? Wat is de impact van een fusie, splitsing, inbreng of zetelverplaatsing? Is er een systeem van juridische continuïteit en fiscale neutraliteit? Wat is de impact van een verkoop van een deelneming (binnen de groep of buiten de groep)?
 • Via een KB en MB van 20 januari 2020 kreeg de minister de bevoegdheid om het modelformulier te maken. Hoe ziet de groepsbijdrage-overeenkomst eruit? Hierbij wordt het voorbeeld van de fiscale administratie als voorbeeld tegen het licht gehouden.
 • Hebben herstructureringen een impact op het stelsel van fiscale consolidatie?
 • Hoe wordt het bedrag van de groepsbijdrage bepaald? Zit er een maximum-limiet op? Wat met de groepsbijdrage vergoeding? 
 • Hoe wordt de groepsbijdrage vergoeding fiscaal behandeld?
 • Welke impact hebben dividenduitkeringen op het stelsel van de fiscale consolidatie?
 • Wat zijn de voorwaarden om een niet-Belgisch definitief verlies te consolideren in België?


Tot slot krijgt u aan de hand van praktische voorbeelden de werking van het systeem uitgelegd.  

Director Global Tax PwC Belgium, Gastdocent FHS
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 19/11/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

zo 22/11/2020 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib