Fiscale aspecten van het bezoldigingsbeleid (3 sessies) - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaal ondernemingsbeleid richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscaal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de opleiding ligt dus op de basisprincipes zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit is voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus in op de fiscale aspecten van belangrijke beslissingen die een onderneming moet maken vanaf de start tot de stopzetting van de activiteit. Bijzondere eigenschap van deze lessencyclus is dat, naargelang het onderwerp, tegelijkertijd aspecten van inkomstenbelastingen, btw en andere belastingen rond een bepaalde topic worden besproken. Iedere uiteenzetting wordt gestoffeerd met praktische toepassingen.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Goede verloning van personeel en bedrijfsleiding kan een garantie zijn voor het goed functioneren van een bedrijf. Maar wat is het fiscale gevolg van de toekenning van bepaalde vergoedingen, voordelen, winstpremies, enz.? Zowel voor de onderneming als voor het personeel en de bedrijfsleiding bestaan er fiscaalvriendelijke verloningsmethoden.

Gedurende 3 sessies worden de basisprincipes van de loonfiscaliteit uitgebreid en grondig toegelicht. Voordelen in geld en in natura, vrijgestelde sociale voordelen, belastbare en niet-belastbare kostenvergoedingen staan op het programma. Er wordt gewezen op de verplichte inhouding van bedrijfsvoorheffing en de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de bezoldigingen in hoofed van de onderneming.

Het fiscaal regime van individuele en collectieve pensioentoezeggingen en van bedrijfsleidersverzekeringen, in hoofde van alle betrokkenen, ontbreekt niet.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie vennootschap-bedrijfsleider en de bevoordeling in dat verband, via rekening-courant of anderszins. Het vraagstuk van de managementfees past in dit onderdeel.

 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 360,00

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
do 4/03 - do 30/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.