Fiscale aspecten van de wijze van financiering van de onderneming - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaal ondernemingsbeleid richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscaal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de opleiding ligt dus op de basisprincipes zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit is voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus in op de fiscale aspecten van belangrijke beslissingen die een onderneming moet maken vanaf de start tot de stopzetting van de activiteit. Bijzondere eigenschap van deze lessencyclus is dat, naargelang het onderwerp, tegelijkertijd aspecten van inkomstenbelastingen, btw en andere belastingen rond een bepaalde topic worden besproken. Iedere uiteenzetting wordt gestoffeerd met praktische toepassingen.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Een vennootschap kan opteren voor de financiering van haar activiteiten met eigen vermogen. Aandeelhouders stellen hierbij kapitaal ter beschikking en verwachten daarvoor een vergoeding. Welke vergoedingsmodaliteiten bestaan er en wat zijn de fiscale gevolgen ervan voor vennootschap en aandeelhouder?

De optie voor financiering met vreemd vermogen verplicht de vennootschap tot het betalen van interestvergoedingen. De vraag rijst naar de aftrekbaarheid van interesten. Heeft het belang of de interesten worden betaald aan financiële instellingen, verbonden ondernemingen of particuliere geldschieters die al dan niet een band hebben met de vennootschap?

De basisregels over de inhouding van de roerende voorheffing worden in deze sessie onder de aandacht gebracht.

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 120

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

do 1/04 - di 1/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.