Fiscale aandachtspunten bij grensoverschrijdende internationale fiscale planning - E-SEMINARIE

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Verschillende vormen van internationale fiscale planning komen steeds meer onder druk te staan. De Belgische wetgever heeft in het verleden reeds een aantal bepalingen ingevoerd die gericht zijn op het bestrijden van ‘fiscaal misbruik’ in brede zin. Ook op internationaal niveau worden acties ondernomen om zgn. ‘agressieve fiscale planning’ in te dijken, zowel door de EU als de OESO (Base Erosion and Profit Shifting, of BEPS). In deze afsluitende sessie wordt stilgestaan bij de grenzen van international fiscale planning in het licht van het voortdurend veranderende nationale en internationale fiscale landschap.
 

Prof. Dr. UGent, UA en Ulg, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
wo 5/05 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.