Fiscale aandachtspunten bij de overdracht van een KMO: waarop moet U letten? - E-SEMINARIE

In coronatijden hebben veel kmo-ondernemers (denk hierbij bijvoorbeeld aan horeca-restaurants-winkels) het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Wanneer de situatie, na een verplichte maandenlange sluiting, uitzichtloos lijkt, wordt in veel gevallen gekozen om de activiteiten te stoppen en het bedrijf ten gelde te maken vooraleer het niets meer waard is. Er kan dan gekozen worden om de aandelen of een deel van de activa te verkopen. 

Grote vraag is natuurlijk “Hoeveel is mijn bedrijf nog waard?”. Als verkoper wil je een zo hoog mogelijke prijs binnenhalen, maar als koper wil je deze natuurlijk zoveel mogelijk drukken. Het is dus van primordiaal belang dat er een juist waarderingsproces wordt gekozen om de juiste waarde vast te stellen, rekening houdend met relevante economische factoren en economische waarderingstheorieën. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van verschillende waardebepalingsmethoden, zaoals de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, de vermogensverhoudingenmethode, de goodwill-methode, de verbeterde goodwill-methode en de Discounted Cash Flow-methode.

Het binnen de familie houden van de onderneming, is de droom van vele eigenaars. Om deze te realiseren kan een beroep worden gedaan op de fiscale gunstregeling voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Deze regeling wordt tijdens het seminarie in het kort besproken. Als er evenwel geopteerd wordt om de kmo aan een derde persoon te verkopen, rijzen er veelal fiscale problemen die zich op het volgende vlak situeren:

 • meerwaarden of minderwaarden op aandelen gehouden door vennootschappen;
 • meerwaarden of minderwaarden op aandelen gehouden door natuurlijke personen;  
 • herwaarderingsmeerwaarden; 
 • stopzettingsmeerwaarden in de personenbelasting; 
 • gespreid te belasten meerwaarden; 
 • goodwill of badwill.

Om een zo volledig beeld te geven van de fiscale overdracht van een kmo, worden o.a. volgende vragen tijdens het seminarie beantwoord: 

 • Welke elementen spelen een rol in de verkoopbaarheid van mijn onderneming?
 • Wat zijn de gebruikelijke fases bij de overname van een KMO? 
 • Hoe verloopt de overname? Wat moet er in het overnamecontract opgenomen worden? 
 • Hoe wordt de prijs van een onderneming bepaald? Welke waarderingsmethoden kunnen worden onderscheiden? 
 • Heeft de overname impact op de waarde van de onderneming? 
 • Welke risico’s zijn verbonden aan waarderen?
 • Waaraan voldoet een goede waardering? 
 • Hoe verloopt de betaling van de overnameprijs? Kan deze in verschillende keren worden betaald om alzo het gewenste verkoopbedrag te verkrijgen? 
 • Moeten er waarborgverplichtingen afgesproken worden? 
 • Wat indien de aandelen nog niet werden volstort? Blijft de overdrager gehouden tot volstortingsplicht of rust de volstortingsplicht op de overnemer van de aandelen? Hoe zit het met de eenhoofdige aansprakelijkheid van overdrager en overnemer in de NV en BV? 
 • Tegen welk tarief moet de belastinglatentie inzake herwaarderingsmeerwaarden worden uitgedrukt? Hoe ziet de nominale waarde eruit? Welke interestvoet moet toegepast worden? 
 • Wat is het gevolg van het niet langer voldoen aan de voorwaarden van het stelsel van de gespreide taxatie? 
 • Wat als ik opteer om een deel van mijn activa over te laten? 
 • Is er btw verschuldigd op de overnameprijs? 
 • Wat zijn de valkuilen en knelpunten? 
   
Tax Consultant VGD
Accountant-belastingconsulent, Vennoot VGD
Accountant-belastingconsulent, Vennoot VGD
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

do 4/03/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 8/03/2021 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib