Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2024

Een correct loonbeleid, zowel voor werknemers als voor bestuurders, is essentieel voor een gezonde onderneming. Voor een werkgever/vennootschap is het op vandaag evenwel geen sinecure om het evenwicht te vinden tussen de vaak torenhoge loonkosten en de wil om de medewerkers/bedrijfsleiders tevreden te houden. Door de enorme fiscale en parafiscale druk in België, loont het vaak om de fiscale aspecten van verschillende verloningsvormen te bestuderen. Met de regelmaat van de klok wijzigen immers de wetten, regels en standpunten waardoor het voortdurend monitoren er van een noodzaak is.

Wat is er dan anno 2024 nog mogelijk? 

In dit seminarie worden alle elementen van het loonpakket ontcijferd en duidelijk uitgelegd, zowel vanuit het standpunt van de werkgever/vennootschap als uit dat van de werknemer/bedrijfsleider. Aftrekposten en vrijstellingen worden in detail weergegeven. De materie wordt fiscaal vanuit zowel het standpunt van de rechtsleer als dat van de rechtspraak en de rulingpraktijk of meer uitgebreid de fiscale administratie bekeken. Volgende alternatieve verloningsvormen komen daarbij aan bod: 

 • kosten eigen aan de werkgever (inclusief het vraagstuk of we nu wel of niet nog de forfaitaire vergoeding voor binnenlandse dienstreizen kunnen/mogen aanwenden, nu ons vergelijkingspunt – ambtenaren – hier géén gebruik meer kunnen van maken maar allemaal voortaan maaltijdcheques zullen ontvangen), 
 • voordelen van alle aard(met vanzelfsprekend ook de – alweer – gewijzigde VAA berekening voor bedrijfswagens), 
 • intresten op allerhande leningen toegestaan aan de vennootschap, waarbij in 2024 een interest van > 8% wettelijk mogelijk is,
 • verhuren
 • sociale voordelen (vaak onbekend en onbemind, maar met heel wat verborgen pareltjes, denken we maar aan bijkomende kindergeld voor uw werknemers), 
 • maaltijdcheques, 
 • ecocheques, 
 • groepsverzekering(met o.a. bijkomende uitleg over de grote impact van de aanpassing van het pensioen voor zelfstandigen én de valkuil van de groepsverzekering bij een echtscheiding) , 
 • ziekteverzekering, 
 • mobiliteitsvergoedingen, 
 • auteursrechten, 
 • vergoedingen voor verplaatsingen (o.a. belastingkrediet voor de fietskilometervergoeding, fietslease, bedrijfsfiets), 
 • de resultaatgebonden voordelen (laat werknemers meedelen in de winst van uw vennootschap, waarbij de impact op de waardering van de vennootschap minimaal wordt gehouden), 
 • de dividenden waaronder de liquidatiereserve en VVPRbis (met bijkomende uitleg inzake de uitbreiding van in aanmerking komende KMO’s), 
 • de tantièmes en warranten, 
 • de kapitaalvermindering, 
 • relance-uren, overuren, bonussen en opties, 
 • flexijobs. 

We stellen vast dat steeds meer werkgevers hun werknemers met een variabel loon laten kiezen tussen een klassieke bonus of aandelenopties.  In dit seminarie wordt nagegaan wat de meest interessante optie is en welke fiscale aspecten hieraan verbonden zijn. Hier nauw aan verbonden behandelen we ook het systeem van de CAO90 en vanzelfsprekend de ook boekhoudkundig gunstige winstpremies.

Wie actief is als flexijobber kan sinds 2015 genieten van een sociaal en fiscaal gunststelsel. Via de Programmawet van 22 december 2023 wordt de toegang tot het gunststelsel strenger gemaakt om misbruiken van het systeem van flexi-jobs te voorkomen. Daarnaast wordt de lijst met geviseerde sectoren uitgebreid. Voorts voorziet de programmawet in een beperking van de fiscale vrijstelling en in een aantal wijzigingen die betrekking hebben op het minimumbedrag van het basisloon, de invoering van een maximumbedrag om loonexcessen te vermijden, de mogelijkheid om een inkomen als flexi-jobwerknemer te cumuleren met een pensioen in de overheidssector en het sociaal strafwetboek. 

Tot slot komt ook het vernieuwde mobiliteitsbudget aan bod. 
Het KB van 10 september 2023 stelt met ingang van 1 januari 2024 twee formules vast voor de berekening van het mobiliteitsbudget. Enerzijds, het bedrag van het mobiliteitsbudget en, anderzijds, de bestedingen in de zogenaamde 'pijler 1'. Aan de hand van voorbeelden krijgt u deze formule toegelicht. Welke methode kan of moet de werkgever toepassen? 
Via het de wet houdende diverse fiscale bepalingen van 28 december 2023 wordt de regeling nu ook opengesteld voor burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van de provincie. 
    
Veel wijzigingen binnen het loonlandschap. Het vergt dan ook geen twijfel dat dit seminarie een must is voor éénieder die zijn cliënteel op afdoende wijze wil blijvend met kennis van zaken adviseren. 
 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 5/03/2024 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 5/03/2024 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 11/03/2024 - ma 11/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Loonoptimalisaties