Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2022

Een correct loonbeleid is essentieel voor een gezonde onderneming. Voor een werkgever/vennootschap is het evenwel geen sinecure om het evenwicht te vinden tussen de vaak torenhoge loonkosten en de wil om de bedrijfsleider(s) tevreden te houden. Vaak loont het om de fiscale aspecten van verschillende verloningsvormen te bestuderen. Niet alleen bekijken we wat nog mogelijk is maar we bekijken hierbij ook de intenties die onze minister van financiën Van Peteghem naar voor heeft geschoven in zijn “blauwdruk” en welke invloed dit hierin zou kunnen hebben, inzonderheid m.b.t. kosten eigen aan de werkgever, cafetariaplannen, zijn strijd tegen de vervennootschappelijking e.d.

Wat is er anno 2022 nog mogelijk? 

In dit seminarie worden een groot aantal elementen van het loonpakket ontcijferd en duidelijk uitgelegd, zowel vanuit het standpunt van de werkgever/vennootschap als uit dat van de bedrijfsleider. Aftrekposten en vrijstellingen worden in detail weergegeven. De materie wordt fiscaal vanuit zowel het standpunt van de rechtsleer als dat van de rechtspraak en de rulingpraktijk bekeken. Volgende alternatieve verloningsvormen komen daarbij aan bod: 

 • kosten eigen aan de werkgever (KEW), 
 • voordelen van alle aard, 
 • sociale voordelen, 
 • maaltijdcheques, 
 • ecocheques, 
 • groepsverzekering, 
 • ziekteverzekering, 
 • mobiliteitsvergoedingen, 
 • de resultaatgebonden voordelen, 
 • de dividenden waaronder de liquidatiereserve en VVPRbis, 
 • de tantièmes en warranten, 
 • de kapitaalvermindering.

Een groot aantal van deze punten kunnen zowel van toepassing zijn voor werknemers als voor bedrijfsleiders. In dit seminarie gaan we voornamelijk uit van de situatie van een bedrijfsleider. In de diverse punten die worden behandeld, grijpen we terug naar diverse rulings, antwoorden op parlementaire vragen, circulaires, rechtspraak, aanschrijvingen enz…

Dit vullen we, zoals hiervoor al aangegeven, vanzelfsprekend aan met de mogelijke toekomstplannen die in de hierboven aangehaalde “blauwdruk” zijn opgenomen.

Daarnaast bekijken we wat er nu wel of niet op een loonfiche moet worden opgenomen i.v.m. KEW, bespreken we of een tussenkomst van de bedrijfsleider voor een bedrag lager dan in art. 18 KB/WIB1992 voorzien er toch kan voor zorgen dat er niet belast wordt op een VAA, worstelen we door het labyrint van de verloning door middel van een tweede verblijf, behandelen we de groepsverzekering/IPT met een uiteenzetting van de basis voor de invoering van een dergelijk systeem wat onmiddellijk ook een adder onder het gras kan vormen voor de toekomst – al minstens gedeeltelijk terug te vinden in de blauwdruk, stellen we ons de vraag of aandelenopties nu werkelijk naar de prullenmand worden verwezen, enz.

Na het volgen van dit seminarie beschikt u over een ruime kennis om het loonbeleid te optimaliseren binnen de wettelijke grenzen.

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 350

Het seminarie duurt 7 uur. (inclusief gratis lichte lunch)

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 24/10/2022 | 09:30 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 24/10/2022 | 09:30 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 26/10/2022 - za 26/10/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib