Feitelijke vereniging vs vzw: inkomstenbelastingen en btw - E-SEMINARIE

Van zodra een aantal personen samen handelingen stellen die kaderen in een belangeloos doel, is er sprake van een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging vergt met andere woorden geen formele oprichting, maar vloeit voort uit een eenvoudige, vaak mondelinge, overeenkomst tussen de leden en wordt afgeleid uit feitelijke omstandigheden. Dit gebeurt soms buiten het bewustzijn van de leden om. De feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid. Het zijn de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Dit brengt vanzelfsprekend risico’s mee voor die leden.

Vanaf het moment dat een feitelijke vereniging (zware) risico’s begint te nemen loont het de moeite om over te stappen naar een vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “vzw”. De vzw bezit immers rechtspersoonlijkheid, zodat de leden niet langer persoonlijk instaan voor de verplichtingen van de vereniging.

De vzw onderging in het kader van de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht ingrijpende wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Vzw’s kunnen al een tijdje failliet worden verklaard en het faillissement aanvragen, maar zullen vanaf 1 januari 2020 ook onbeperkt handelsactiviteiten kunnen uitbouwen. Hoe vertaalt dit zich nu op vlak van fiscaliteit? Vinden daar ook wijzigingen met gevoelige impact plaats of is er sprake van een status quo? Wat met het voorheen voelbare spanningsveld tussen rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting in hoofde van vzw’s? En wat met de toepassing van btw?

Tijdens dit seminarie maken mr. Stein De Maeijer en mr. Vincent Vercauteren, beiden specialisten in het fiscaal recht bij het advocatenkantoor Tiberghien, u wegwijs in onder andere de btw-regels die van toepassing zijn op feitelijke verenigingen en vzw’s en het verschil tussen rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting. Hierover bestaan in de praktijk immers heel wat vragen.

Kortom, het ideale seminarie om een beeld te krijgen van de voor- en nadelen op fiscaal vlak van de feitelijke vereniging en van de vzw en om de laatste wetswijzigingen in het verenigingslandschap onder de knie te krijgen.

Partner Tiberghien Advocaten
Advocaat Counsel Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 19/05/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib