Expertclass: de VOF en de maatschap: onbekend maakt niet onbemind - E-SEMINARIE

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. In tegenstelling tot enkele andere vennootschapsvormen, heeft de VOF de hervorming van het vennootschapsrecht overleefd en wordt zij in het nieuwe wettelijk kader aanzien als een specifieke soort maatschap (maar dan wel mét rechtspersoonlijkheid). De basisprincipes van de VOF blijven dezelfde als in het “oude” vennootschapsrecht, maar op het vlak van communicatie en bestuur zijn de regels duidelijk vereenvoudigd.

In deze expertclass worden de kenmerken, voor- en nadelen van zowel de VOF als de maatschap kort toegelicht. Vernieuwde wetgeving en specifieke probleemstellingen zullen evenwel het grootste deel van dit seminarie uitmaken, vandaar het gespecialiseerd en praktijkgericht opzet van de uiteenzetting.

Onderwerpen die al zeker aan bod zullen komen:

 • Wanneer kiest u best wel en niet voor een VOF?
 • Aansprakelijkheid binnen de VOF
 • Het bestuur van de VOF en de maatschap
 • Nuttige clausules voor de statuten
 • De maatschap als instrument van vermogensplanning
 • Betekent het einde van de “kaasroute” ook het einde van de maatschap?
 • De maatschap als aandeelhoudersovereenkomst
 • De maatschap als professionele samenwerkingsvorm voor vrije beroepen
 • De inbreng van vastgoed in een maatschap (burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten)
 • De gesplitste inschrijving van effecten op geldbeleggingen binnen een maatschap
 • De boekhoudkundige verplichtingen van een maatschap en haar vennoten
 • De fiscale behandeling van een VOF en maatschap
Advocaat-vennoot De Broeck Van Laere & Partners, Gastdocent FHS
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 24/11/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 26/11/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib