Expatstelsel: round up

Expats (of ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers, zoals we ze vandaag moeten noemen) werden vorig jaar verblijd met een volledig nieuw belastingstelsel. Hoewel dit belastingstelsel in de fiscale literatuur tot in de kleinste details werd uitgelegd, bleven onduidelijkheden bestaan, zeker omdat de fiscale wetgever het belastingstelsel de voorbije maanden bleef aanpassen en verfijnen. Zo hebben de wetten van 5 juli 2022 en 21 december 2022 nog significante wijzigingen doorgevoerd (op het vlak van de kwalificerende ondernemingen, de minimumbezoldiging, de vraag waar onderzoek moet gebeuren en de 30 %-regel voor ingekomen onderzoekers) en werd ondertussen ook het formulier tot verlenging van de toepassing van de regeling gepubliceerd.

De fiscale administratie bracht op 4 januari jl. een bijgewerkte circulaire uit om het bijzondere belastingstelsel uitgebreider toe te lichten, dit omdat er n.a.v. de aanpassingen van de wet van 5 juli 2022 nog een aantal onvolkomenheden in de regelgeving waren opgedoken. Zij betroffen meer in het bijzonder, het invoeren van een verval bij het overschrijden van de indieningstermijn van 3 maanden voor de aanvraag voor toepassing van het stelsel en het vastleggen van de startdatum voor de berekening van de termijn van 5 jaar die gebruikt wordt voor het berekenen van de termijn van 3 maanden waarbinnen de aanvraag voor de verlenging van het stelsel moet worden ingediend.

Al deze aanpassingen en verfijningen door wetgever en belastingadministratie worden in dit seminarie besproken, zodat u een actuele kijk krijgt op het nieuwe belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers.
 

Partner KPMG Tax and Legal Adviser
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 5/12/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 5/12/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 7/12/2023 - za 7/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB