Europees en internationaal fiscaal recht

In het deel ‘internationaal fiscaal recht’ wordt onderwezen hoe landen met elkaar tot afspraken komen om te vermijden dat twee landen belasting heffen op hetzelfde inkomen. Afspraken worden gemaakt tussen het land waar de verkrijger van een inkomen woont en het land waar het inkomen vandaan komt. Dat gebeurt op grond van een internationaal vastgelegde standaard, met name het OESO-modelverdrag tot vermijding van dubbele belasting. 

De studie van de regels van het modelverdrag is één van de belangrijkste items van de fiscale opleiding. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed van het Europees recht op de belastingwetgeving. Er wordt vooral gewezen op de invloed van de fundamentele vrijheden (vrije vestiging van ondernemingen, vrij kapitaalverkeer, enz.) op de nationale wet geving en het verbod van protectionistische en discriminerende maatregelen. 

In het kader van dit onderdeel van de opleiding worden de oplossingen die in de Belgische wetgeving zijn gegeven aan bepaalde fiscale vraagstukken vergeleken met de regelgeving die in het buitenland voor soortgelijke probleemstellingen tot stand werd gebracht.

 

Docenten

Advocaat-Vennoot - Tiberghien Advocaten
Partner Ernst & Young Tax Consultants, Prof. FHS en docent KU Leuven
Partner Global Leader Transfer Pricing Services, PricewaterhouseCoopers Tax Consultants, Prof. FHS en gastdocent KU Leuven