Erfovereenkomsten onder het vernieuwde erfrecht - E-SEMINARIE

Het erfrecht was gedurende meer dan 200 jaar een baken van standvastigheid in de woelige wateren van de wisselende wetgeving. De Wet van 31 juli 2017 heeft het erfrecht op 3 grote vlakken gewijzigd. Eén van deze wijzigingen betreft het gebruik van erfovereenkomsten. Tot vóór de wetswijziging bestond er een principieel verbod op het gebruik van erfovereenkomsten en waren slechts  enkele, uitdrukkelijk bij wet toegelaten erfovereenkomsten, toegelaten. 

Met ingang van 1 september 2018 werden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten (zoals de globale erfovereenkomst) gecreëerd, maar werd er in het Burgerlijk Wetboek ook voorzien in een stengere procedure voor het sluiten van een rechtsgeldige erfovereenkomst. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de verschillende soorten erfovereenkomsten. Daarbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan ‘verboden’ erfovereenkomsten.

Daarnaast komen o.a. ook volgende vragen aan bod: 
- Wie mag een erfovereenkomst sluiten? Wat bij wilsonbekwame personen
- Hoe wordt een erfovereenkomst afgesloten? Welke vorm- of procedurele voorwaarden moeten nageleefd worden? Worden er sancties gehanteerd bij overtreding/niet-naleving?
- Welke aandachtspunten moeten in acht genomen worden bij het afsluiten van een erfovereenkomst, zowel op formeel als op inhoudelijk vlak? Wat is het onderscheid tussen een punctuele en een globale erfovereenkomst?
- Wat zijn de gevolgen van een erfovereenkomst?
- Welke mogelijkheden biedt de erfovereenkomst op fiscaal vlak na de Wet van 31 juli 2017? 
- Hoe ziet de fiscale behandeling van erfovereenkomsten eruit? 
- Welke impact heeft de hervorming op de uitdrukkelijk bij wet toegelaten erfovereenkomsten zoals een valkeniersclausule, een beding van aanwas, …? 

De mogelijkheid tot het afsluiten van een (globale) erfovereenkomst, heeft ook geleid tot de vraagstelling “Hoe moet de toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst fiscaal behandeld worden?”. Tijdens het voorjaar 2019 heeft de Vlaamse belastingdienst  een hierover toch vrij onduidelijk standpunt ingenomen. Wegens de aanhoudende kritiek hierop, heeft de Vlaamse belastingdienst recentelijk een NIEUW standpunt ingenomen waarin ze het geweer duidelijk van schouder heeft veranderd. Mr. Bruno Cardoen en Rik Deblauwe zullen de nieuwe regeling uitleggen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Dit seminarie is een must voor notarissen, medewerkers van een notariaat, advocaten, vermogensplanners, gecertificeerde accountants of belastingadviseurs. 
 

 

Lawyer - Private Client Services EY Law - Tax Controversy
Scientific advisor Tiberghien Advocaten
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 10/03/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 12/03/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib