Eindejaarsverrichtingen: nog snel enkele tips en tricks - E-SEMINARIE

Het is weer zover.

Tijd om de jaarrekening af te werken en neer te leggen bij de Nationale Bank.  

FHS-Seminaries wil u toch nog een aantal tips en tricks meegeven zodat u de eindejaarverrichtingen optimaal gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen aangebracht aan de fiscale wetgeving door de eindejaarswetgeving.

Anders dan andere jaren hebben we een (heel) zware stempel van de coronacrisis mee te verwerken. Het spreekt voor zich dat we ook hier in dit seminarie rekening moet mee houden, wat te doen met de (felle) daling van het resultaat, quid met gerealiseerde verliezen, waarbij we ook denken aan de aftrekposten die we vanzelfsprekend zo weinig mogelijk willen verliezen. En last but not least: het is met alle commoties m.b.t. corona, regeringsvorming enz.. wat uit de aandacht verdwenen, maar wat zijn precies de wijzigingen die ingaan met de derde (en laatste) fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting die met aanslagjaar 2021 in werking treden, waarbij we natuurlijk ook aandacht besteden aan de twee eerste fase, die al volop in werking zijn.

Vragen die in dat verband opduiken en in dit seminarie worden behandeld, zijn o.a.: 

 • We realiseren een ‘verlies’: wat kunnen we hiermee aanvangen ? Groepsbijdrage? Carry-back? Wat zijn alle fiscale negatieve gevolgen van een verlies? Kunnen we deze nog opvangen?
 • Wanneer we investeringen hebben verricht, opteren we dan voor de notionele interestaftrek of voor een combinatie investeringsreserve en investeringsaftrek? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan? En wat is de invloed van de corona hierop?
 • Gespreide taxatie of vrijstelling meerwaarde op bedrijfsvoertuigen: toepassen of niet, of soms wel en soms niet? En zijn er ook hier ‘optimalisaties’ (onder meer ikv corona) mogelijk?
 • Wanneer maken we de keuze tussen het fiscale voordeel van een tax-shelter of de aanleg van een liquidatiereserve? En zijn die wel altijd (zo) voordelig?
 • Wat is de invloed van het realiseren van meerwaarden op aandelen of het degressief afschrijven of op het aanleggen van een liquidatiereserve
 • Een cliënt wil volgend jaar hoe dan ook (corona, WVV, resultaat…) een bedrag uitkeren aan de aandeelhouders; wat kiezen we: de uitkering van een dividend? Een kapitaalvermindering? Een interimdividend? Een tussentijds dividend? Of nog een ander type van uitkering? 
 • Welke alternatieve beloningsvormen zijn nog fiscaal interessant en toepasbaar op het einde van het boekjaar? 
 • Is het gunstig om nu nog een elektrisch voertuig aan te schaffen? En meer algemeen: wat is nu precies de stand van zaken bij de personenwagens die we bij de afsluiting nog rekening moeten mee houden, waarbij we bv. denken aan de fake-hybrides?
 • Wat zijn interessante fiscale aspecten van een inbreng/kapitaalverhoging? Hogere notionele interestaftrek? Verlaagde roerende voorheffing? Kan daarvoor de liquidatiereserve gebruikt worden? 
 • Indien reserves destijds werden vastgeklikt, wat kan/ moet ik doen tijdens de wachttermijn? 
 • Wanneer precies kan een vennootschap (nog) dividenden uitkeren met toepassing van de verlaagde roerende voorheffing (in het kader van VVPR-bis-richtlijn)? 
 • Termijnen van de jaarrekening;
 • Optimalisaties  van de jaarrekening, dit zowel in positieve als in negatieve zin, we denken hier niet in het minst aan de vele wijzigingen ikv de hervorming van de vennootschapsbelasting zoals matchingprincipe (quid renting-overeenkomsten, IPT…), afschrijvingen, tarief-optimalisaties, enz…;
 • Kan de vennootschap nog beroep doen op de overlopende rekeningen?

Daarbij komt nog dat we door het voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 15 W. Venn. KMO-vennootschappen minstens 20 fiscale voordelen kunnen genieten.
 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 16/11/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 18/11/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib