Een onroerend goed ter beschikking krijgen van uw vennootschap, het kan: een stand van zaken - E-SEMINARIE

Het lijkt voor bedrijfsleiders een evidentie dat een bezoldiging niet enkel in geld maar ook in natura mogelijk is. Al vele decennia vormt de ter beschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap aan haar bedrijfsleider(s), al dan niet als bezoldiging, het onderwerp van een soms heel bitse strijd met de fiscus. Hierbij wordt de bedrijfsleider niet alleen belast op een voordeel in natura, maar worden heel vaak de kosten van het onroerend goed verworpen. Door de vele wijzigingen in rechtspraak, wetgevingen, rulings, standpunten en parlementaire vragen is het geen overbodige luxe om als beroepsmensen op de hoogte te blijven van de evoluties, m.a.w. wat kan nu (nog) op vandaag? 

Waarbij we in dit seminarie tijd besteden aan enkele aandachtspunten waarmee best rekening wordt gehouden bij de overweging om een woning, appartement, tweede verblijf enz.. ter beschikking te stellen aan de bedrijfsleider. Betalen we hierbij beter een huur dan dit als bezoldiging te behandelen? Niet alleen nemen we hierbij de bezoldigingstheorie nog eens onder handen, maar behandelen we tevens de meerwaardetheorie

Vanuit een praktische benadering surfen we over de intentionaliteits/finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB92 over de causaliteitsvoorwaarde, langs de midzomer-arresten van 2015, de angels inzake werkelijke prestaties en economische voordelen voor de vennootschap en trekken we lessen uit de vele rechtspraak e.a. om zo alles met een brede visie zo ruim mogelijk te analyseren teneinde de diverse mogelijkheden in perspectief te nemen. Hierbij geven we antwoorden op vragen zoals:

  • Moet ik echt mijn statuten aanpassen om een onroerend goed ter beschikking te krijgen
  • Kan ik belast worden op een voordeel van alle aard én toch de kostenaftrek geweigerd worden en wat zegt de rechtspraak hierover ?
  • Kan ik de onkosten van een onroerend goed ook in mindering brengen wanneer dit kosteloos aan een derde wordt ter beschikking gesteld ?
  • Kan ik belast worden op een voordeel van alle aard dat lager ligt dan in het KB/WIB92 voorzien?

Dit alles om te besluiten dat een ter beschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap op vandaag wel degelijk nog mogelijk is, maar de vele valkuilen, adder(tje)s onder het gras vormen een geduchte uitdaging om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.
 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
di 16/03/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 18/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.