Doet scheiden fiscaal lijden?

Iets meer dan één op drie huwelijken wordt ontbonden door echtscheiding. In 2022 zijn bijna 20.000 echtparen uit de echt gescheiden, terwijl er daarnaast ook heel veel ongehuwde koppels met relatiebreuk werden en worden geconfronteerd. 

Het emotionele leed dat daar veelal komt bij kijken, wordt doorgaans nog verergerd door de financiële kopzorgen die later kunnen volgen. Die financiële afhandeling is uiteraard verweven met talloze fiscale aspecten
 
Dit seminarie beoogt, op burgerrechtelijk luik een basis aan te reiken. Wat is de invloed van het huwelijkscontract? Wat als men dit niet heeft? Wat met schenkingen of ontvangen erfenissen? Hoe worden activa, passiva, en eventuele aandelen gewaardeerd voor de vereffening-verdeling? Wat als men samenwoonde en relatiebreuk intreedt, maar er tal van vermogenstransfers zijn geweest? 

Bijzondere aandacht zal gaan naar de bijkomende complexiteit die ontstaat wanneer één van beide partners – of beiden – een zelfstandige activiteit uitoefen(d)en. Wat gebeurt er met aandelen van de vennootschap? Goederen die door de ex-partner gebruikt worden voor zijn beroepsactiviteit, maar die eigendom zijn van de andere ex-partner? Wat bij overlijden van de ex-partner? 
  
Daarnaast beoogt het seminarie een volledige oplijsting te brengen van de belangrijkste fiscale gevolgen van de echtscheiding: een must dus voor zij die een correcte en volledige adviesverlening willen kunnen bieden aan hun cliënten. 
 
Tijdens dit seminarie komen o.a. aan bod: 

 • Juridische aspecten (basis): 
  • De gronden tot echtscheiding;
  • De echtscheiding door onderlinge toestemming;
  • De gevolgen van de echtscheiding en de basisprincipes van de vereffening verdeling na echtscheiding of na relatiebreuk; 
  • De eventuele doorbraak naar de betrokken rechtspersonen en vennootschappen. 
 • Fiscale aspecten: 
  • Hoe en waar moet de belastingaangifte ingediend worden?
  • Gezamenlijke/afzonderlijke aanslag;
  • De fiscale behandeling van onderhoudsgelden;
  • De fiscale regeling van het co-ouderschap;
  • Het gebruik van onroerend goed van de ex-partner voor de beroepswerkzaamheid;
  • De onderhoudsverplichting t.a.v. minderjarige en meerderjarige kinderen;
  • Wie is aansprakelijk voor eventuele schulden? 
  • Wie staat na een echtscheiding in voor de betaling van de belastingen? Wat bij tegoeden? 
  • Kan een ex-echtgenoot nog erven? 
  • Vennootschap: aan wie komt de liquidatiereserve toe? Belastbaarheid van een meerwaarde op aandelen? 

 

Advocaat Allaerts Advocaten, Redactielid Tijdschrift Estate Planning
Advocaat Doolaege, Verbist & De Meyere
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 27/11/2023 | 14:00 - 17:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 27/11/2023 | 14:00 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 29/11/2023 - vr 29/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB