Dividenduitkeringen: nieuwe inzichten bij o.a. liquidatiereserve en VVPRbis

In dit seminarie is het de bedoeling om het volledige systeem van de liquidatiereserves, VVPRbis, gewone dividenden, inkoop eigen aandelen samen met de geherkwalificeerde dividenden ingevolge een kapitaalvermindering of een toekenning van interesten op rentegevende vorderingen van naderbij te gaan bekijken. Hierbij worden tal van zogenaamde addertjes onder het gras maar ook enkele publieke zekerheden tegen het licht gehouden.

We denken hierbij onder meer aan:

 • Klopt het dat een liquidatiereserve in bepaalde gevallen fiscaal duurder kan uitvallen dan een gewoon dividend?
 • Hoe kan het dat een uitkering van een liquidatiereserve aan een holding toch voordelig is?
 • En toch zijn liquidatiereserves an sich een ‘pak’ goedkoper geworden ingevolge de hervorming van de vennootschapsbelasting!
 • De uitkering van een VVPRbis-dividend brengt meer administratieve rompslomp met zich mee dan de meesten vermoeden.
 • Kan ik VVPRbis-dividenden uitkeren wanneer mijn kapitaal/inbreng maar € 1 bedraagt? Quid vrijstelling volstortingsplicht?
 • Familiale planningen van (heel) grote groepen kunnen via een dividend heel fiscaal vriendelijk geregeld worden.
 • Bruto-winst uitkeren als dividend kan gebeuren tussen de 68 en 70 % netto bij de aandeelhouder, dat kan ook als niet-liquidatiereserve!
 • Is het eigenlijk wel toegelaten om elk jaar een liquidatiereserve aan 13,64 % belastingdruk, bovenop de vennootschapsbelasting, uit te keren?
 • Een Inkoop eigen aandelen van 40 % kan dit op vandaag gebeuren? Hoe zit dit dan fiscaal? Heeft de verkoper dan ook effectief netto meer ontvangen?
 • Wat zijn de valstrikken bij een kapitaalvermindering sedert 1 januari 2018 en hoe kunnen we die minimaliseren inzake technische verwerkingen en opvolging?
 • Wat is precies de strategisch theoretische uiteenzetting van de gedachte ‘boter bij de vis’, waardoor een uitkering als VVPRbis-dividend heel wat beter uit de hoek komt dan een liquidatiereserve?
 • Een vennootschap vereffenen waarbij de verkoop van aandelen voor 90,9 % netto of de meerwaarde bij de verkoop van een onroerend goed voor meer dan 68 % in handen komt van de aandeelhouder, hoe doen we dit met behulp van dividenden en wat zijn de aandachtspunten hierbij?
 • En … hoeveel kosten dividenden in werkelijkheid, kan dit minder?
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3u30

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen.
do 3/06/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 7/06 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib