Digitale economie - Nieuwe reglementering diensten en afstandsverkopen van goederen: risico's ontrafeld - E-SEMINARIE

In principe zouden op 1 januari 2021* nieuwe btw-regels van toepassing worden voor de internationale en Europese e-commerce van goederen. Deze nieuwe regeling komt naast de bestaande regels voor diensten die ‘langs elektronische weg’ worden verricht. 

De nieuwe regels zullen het bestaande stelsel van ‘verkopen op afstand’ grondig wijzigen. Bovendien wordt een totaal nieuwe regeling van kracht voor de invoer van goederen die via een webshop worden verkocht. Opvallend is dat het ‘platform’ waarlangs de verkoop is gerealiseerd, mee kan worden betrokken in de voldoening van de btw op de verkoop. 

Tijdens de sessie zal in detail worden ingegaan op de nieuwe regels. Tegelijk zal ook aandacht worden besteed aan specifieke aandachtspunten (o.m. wie is de koper?, wat met een verzending vanuit een buitenlandse voorraad?, …) en zal worden nagegaan op welke punten er mogelijks problemen kunnen ontstaan voor de betrokken marktdeelnemers, zowel voor de verkopers als voor de ‘platformen’.

* De kans bestaat dat de inwerkingtreding wordt uitgesteld minstens tot 1 juli 2021.”  

Director Deloitte Belastingconsulenten
Prijs:
€ 100

Het seminarie duurt 1,5 uur

di 16/06/2020 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.