De vernieuwde aanpak van een BBI onderzoek

De fiscale huisvisitatie is de meest verregaande onderzoeksmaatregel in het kader van een (administratief) fiscaal onderzoek, maar biedt geen garantie tot succes. Veel hangt af van de houding van de belastingplichtige: indien hij de vrije toegang weigert,  kan de controle zich niet met dwang toegang verschaffen tot beroepslokalen en privatieve ruimten. En indien men tijdens de visitatie zich verzet tegen het doorzoeken van de ruimte naar nuttige informatie of tegen het feit dat de belastingadministratie zelf kopies neemt van digitale bestanden, is het geen uitgemaakte zaak dat men deze informatie later mag gebruiken in kader van de taxatie.

Tot voort kort bestond er in een gewoon administratief onderzoek geen echt drukkingsmiddel, want de bedragen van de boetes op het vlak van de BTW en de inkomstenbelastingen zijn dermate laag dat een belastingplichtige die het risico loopt dat de onderzoekers zullen stoten op het bezwarend bewijsmateriaal in de onderzochte ruimtes, geen enkel probleem had deze boete te betalen om de visitatie te kunnen ontlopen.

De wetgever heeft eind 2022 oog gehad voor deze problematiek en heeft de sanctietechniek van de dwangsommen opnieuw leven ingeblazen door te voorzien dat de fiscale kamers deze sancties kunnen opleggen jegens de belastingplichtige die niet de nodige medewerking verleent aan het onderzoek.

Daarenboven zijn recent 25 BBI-ambtenaren benoemd die de titel voeren van officier van de gerechtelijke politie en actief kunnen deelnemen aan de strafrechtelijke onderzoeken, in het kader waarvan (met dwang) huiszoekingen kunnen worden uitgevoerd. Tijd om even stil te staan bij de visitatie, het verloop ervan in de praktijk, en de vraag of de nieuwe maatregelen zullen bijdragen tot meer succesvolle fraude-onderzoeken.

Adviseur, centrale administratie van de BBI, belast met de zaakcoördinatie en het kennisbeheer
Rechter in de rechtbank eerste aanleg te Antwerpen, Prof. FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 5/06/2023 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 5/06/2023 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 7/06/2023 - vr 7/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib