De uitbreng van roerende en onroerende goederen uit de huwgemeenschap

Naast de mogelijkheid om eigen goederen in te brengen in de huwgemeenschap, bestaat er ook de mogelijkheid tot uitbreng naar het eigen vermogen. Dergelijke uitbreng kan zowel bij helften als asymmetrisch gebeuren.

In dit seminarie lichten we toe met welke burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten rekening moet worden gehouden ingeval van een uitbreng van roerende of onroerende goederen uit de huwgemeenschap. 

Welke formaliteiten gaan gepaard met een uitbreng van roerende of onroerende goederen uit de huwgemeenschap? 

Wat is een symmetrische uitbreng? En wat is een asymmetrische uitbreng? Kwalificeert de uitbreng als een huwelijksvoordeel of als een schenking?  

Is er naar aanleiding van een uitbreng registratiebelasting verschuldigd? Is er schenkbelasting verschuldigd? Dient er rekening te worden gehouden met de verschuldigdheid van andere belastingen? 

Daarnaast wordt er in dit kader ook stilgestaan bij het begrip “fiscaal misbruik”. Wat indien de uitbreng wordt gevolgd door een schenking tussen echtgenoten al dan niet wederzijds? Wat ingeval van overlijden van één van de echtgenoten (kort) na de uitbreng? Is er dan erfbelasting verschuldigd?

Zowel het standpunt van de administratie als dat van de belastingplichtige komen aan bod, toegelicht aan de hand van de recente (cassatie)rechtspraak en de rechtsleer. 

Het belooft dus een boeiend seminarie te worden!
 

Counsel Tiberghien Advocaten
Senior Associate Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 30/11/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 30/11/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 4/12/2023 - wo 4/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB