De reparatiewetgeving bij het WVV - E-SEMINARIE

Bijna 1 jaar naar de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is er een reparatiewet tussengekomen.

Naast een aantal technische wijzigingen van het WVV introduceert de reparatiewet ook inhoudelijke wijzigingen. Het gaat daarbij o.m. over de definitie van controle, de regels met betrekking tot de eenmans-BV, bestuurdersaansprakelijkheid alsook de procedure die moet gevolgd worden bij uitkeringen in de BV.

Tijdens dit seminarie wordt ook een evaluatie gemaakt van 1 jaar WVV.

Uiteraard wordt tijd vrijgemaakt om uw vragen te beantwoorden. 

Meester Philippe Mulliez is partner bij het advocatenkantoor Eubelius en onder meer gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagde en ervaren spreker.


 

Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 50

Het seminarie duurt 1 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 24/09/2020 | 10:00 - 11:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 28/09/2020 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib