De reparatiewetgeving bij het WVV - E-SEMINARIE

Bijna 1 jaar naar de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is er een reparatiewet tussengekomen.

Naast een aantal technische wijzigingen van het WVV introduceert de reparatiewet ook inhoudelijke wijzigingen. Het gaat daarbij o.m. over de definitie van controle, de regels met betrekking tot de eenmans-BV, bestuurdersaansprakelijkheid alsook de procedure die moet gevolgd worden bij uitkeringen in de BV.

Tijdens dit seminarie wordt ook een evaluatie gemaakt van 1 jaar WVV.

Uiteraard wordt tijd vrijgemaakt om uw vragen te beantwoorden. 

Meester Philippe Mulliez is partner bij het advocatenkantoor Eubelius en onder meer gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagde en ervaren spreker.


 

Advocaat-vennoot Eubelius Kortrijk
Prijs:
€ 50


Gratis voor diegenen die ingeschreven waren op de grondige snelcursus NIEUW Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. (periode 2019-2020)

Het seminarie duurt 1 uur

do 24/09/2020 | 10:00 - 11:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 28/09/2020 | 00:00 - do 24/12/2020 | 01:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.