De patrimoniumtaks: nieuwigheden anno 2024 van belang voor het indienen van de aangifte

Omdat de goederen van een vzw, dewelke een onbeperkte levensduur hebben en in het vermogen van de vzw blijven bestaan, niet vatbaar zijn voor vererving en dus met andere woorden niet kunnen worden onderworpen aan de successiebelasting, heeft de wetgever een patrimoniumtaks ingevoerd. Vzw’s, private stichtingen en internationale vzw’s zijn ertoe gehouden om deze taks jaarlijks te betalen. 

De aangifte moet elk jaar opnieuw ingediend worden vóór 31 maart. De meeste vzw’s krijgen hiertoe een uitnodiging toegestuurd door de FOD Financiën. Merk op dat u niet van rechtswege vrijgesteld bent van het voldoen van de patrimoniumtaks indien u geen schrijven heeft ontvangen. 

Aanleiding van het seminarie is de wet van 28 december 2023 die een aantal wijzigingen tot stand brengt aan de patrimoniumtaks ten aanzien van het bruto vermogen van verenigingen en private stichtingen. De voornaamste daarvan is de toepassing vanaf 1 januari 2024 van een progressief tarief dat gaat tot 0,45 % in plaats van voorheen een proportioneel tarief van 0,17 %. Voor een aantal sectoren, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de cultuursector, de sportsector, de medische huizen, de dierenasielen en de private archieven, blijft het tarief echter behouden op 0,17 %. 

Ook werd het aangifte- en inningsproces meer gedigitaliseerd. 

Het seminarie gaat ook na welke zaken niet werden gewijzigd, dan wel nog hadden kunnen gewijzigd worden. Zo werd er bijvoorbeeld geen verandering aangebracht aan het principe van een belasting op het bruto vermogen. 

Ook de vraag of deze belasting nog wel een gegronde reden van bestaan heeft anno 2024 wordt niet uit de weg gegaan.

Vanuit een theoretische en praktische invalshoek krijgt u een overzicht van de wijzigingen die werden aangebracht aan de patrimoniumtaks. 

Kortom een niet te missen seminarie voor éénieder die gehouden is tot het indienen van een aangifte patrimoniumtaks. 
 

Fiscaal jurist
Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 4/03/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 4/03/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 6/03/2024 - wo 6/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

RPB