De nieuwe reisbureauregeling vanaf 2022 - E-SEMINARIE

De btw-regelgeving voorziet in een bijzondere regeling voor handelingen van reisbureaus. Het gaat dan om btw-plichtigen die in hun eigen naam reisdiensten verkopen zonder dat ze die met eigen middelen verstrekken, maar die de reisdiensten inkopen bij andere btw-plichtigen. Dergelijke diensten worden over hun marge belast waar het reisbureau is gevestigd. Het reisbureau kan de btw die het heeft betaald op de ingekochte reisdiensten niet aftrekken. Op die manier zal over de verkoop door een Belgisch reisbureau van een reis met als bestemming Spanje, die laatste btw-inkomsten ontvangen onder de vorm van de niet-aftrekbare btw op bv. de hotelfactuur, terwijl België ook een deel btw-inkomsten ontvangt, zijnde de Belgische btw die op de marge verschuldigd is. Bijkomend voordeel is dat het Belgisch reisbureau voor de reisdiensten in Spanje aldaar geen btw-nummer nodig heeft. Een bijzondere regeling dus, die is uitgewerkt met de beste bedoelingen en in het belang van reisbureaus.

Maar zoals vaak met btw blijkt ook hier dat de nobelste bedoelingen vaak uitmonden in een voor de praktijk bijzonder complexe regeling, onder meer ook door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Het is ook door die rechtspraak dat de Belgische wetgever in 2019 de btw-wetgeving inzake reisbureaus aanpaste. Over die nieuwe regeling heeft de administratie een nieuwe circulaire geschreven die de tot op vandaag van toepassing zijnde  aanschrijving 33 van 1978 moet vervangen. Die nieuwe circulaire had normaal op 1 april 2021 in werking moeten treden. Maar door de impact die de coronacrisis op de reissector heeft, is de verplichte toepassing van die nieuwe regeling uitgesteld tot 1 januari 2022.

De belangrijkste gevolgen van deze nieuwe regeling zijn dat de reisbureauregeling niet enkel verplicht van toepassing is voor degenen die reisdiensten aan de reiziger verkopen, maar ook voor degenen die reisdiensten verkopen aan bv. een doorverkoper van die reisdiensten. Het is dus mogelijk dat in een verkoopketting van reisdiensten de bijzondere reisbureauregeling op meerdere schakels van toepassing zal zijn, wat een kostenverhogend effect kan hebben.

Degenen die enkel tussenkomen in de verkoop van reisdiensten (agenten), zullen de reisbureauregeling niet langer kunnen toepassen die er voor zorgde dat er vaak geen btw verschuldigd was op hun commissies. Die moeten onder de nieuwe regeling in principe aan de gewone btw-regels onderworpen worden, maar ook hier voorziet de fiscus voor bepaalde gevallen in een afwijkende regeling. 

Tijdens het seminarie worden deze nieuwe regels grondig besproken en toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden. Daarnaast worden ook de bestaande regels die niet zijn gewijzigd, maar wel van toepassing blijven, toegelicht. Zo komen onder meer aan bod:

 • Wanneer ben ik voor btw een reisbureau? Hangt dit af van de wet op de verkoop van pakketreizen?
 • Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling voor tussenpersonen in de verkoop van reizen?
 • Hoe berekent een reisbureau de maatstaf van heffing?
 • Wat zijn de btw-gevolgen als ik een reispakket aan een doorverkoper verkoop?
 • Moet een reisbureau een factuur uitreiken?
 • Welke btw-regels moeten toepast worden op de commissie die de reisagent van de touroperator ontvangt?
 • Wat is de bijzondere regeling voor reisbureaus die reizen organiseren met hun eigen autocars?
 • Welke diensten kunnen onder de bijzondere reisbureauregeling vallen?
 • Op welke kosten kan een reisbureau de btw recupereren?
   
Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 23/09/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 27/09/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB