De nieuwe invorderingsprocedure inzake btw - E-SEMINARIE

De onbetaalde btw-schuld wordt vanaf 1 april 2019 niet langer opgenomen in het gekende dwangbevel maar wel ingeschreven in het innings- en invorderingsregister. Dit seminarie focust op de aandachtspunten voor de btw-belastingplichtige in deze nieuwe invorderingsprocedure. Er wordt nagegaan welke stappen de btw-belastingplichtige kan nemen vóór het ontvangen van het bericht tot opname in het innings- en invorderingsregister en wat men erna kan verwachten. Het innings- en invorderingsregister is een belangrijke stap vooruit in de harmonisatie en optimalisering van het invorderingsproces over de diverse belastingen heen. Deze harmonisatie wordt verder nagestreefd in het nieuwe Invorderingswetboek dat in principe op 1 januari 2020 in werking treedt. De diverse nieuwigheden voor de schuldenaars of medeschuldenaars van de btw worden in detail besproken.

Vooraleer er sprake is van een inschrijving in het innings- en invorderingsregister, zal de fiscus mogelijks een beroep doel op zijn ruime onderzoeksbevoegdheden om een naheffing van btw mogelijk te maken. Omdat een goed begrip van deze bevoegdheden nuttig kan blijken in de latere betwisting van de btw-schuld, zullen de sprekers ook enkele praktische aandachtspunten meegeven.

Tot slot wordt kort ingegaan op de relevante “una via”-bepalingen zoals ingevoerd door de wet van 5 mei 2019, alsook op de praktische impact van het arrest van 17 januari 2019 van het Hof van Cassatie omtrent de vermindering of kwijtschelding van de proportionele fiscale boeten inzake btw.
 

Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
wo 24/06/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib