De Mobiliteitsrichtlijn: een nieuw kader voor grensoverschrijdende en nationale fusies, splitsingen en omzettingen

De Europese Mobiliteitsrichtlijn (EU Richtlijn 2019/2121) wijzigt ingrijpend het vennootschapsrechtelijke kader voor grensoverschrijdende herstructureringen.

Ons land heeft bij Wet van 25 mei 2023 de Europese Mobiliteitsrichtlijn omgezet in Belgische wetgeving.  De omzettingswet wijzigt grondig de regels opgenomen in Boek 12 en Boek 14 van het WVV met betrekking tot grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van vennootschappen. Tegelijk heeft de Belgische wetgever ook enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor zuiver nationale fusies, splitsingen omzettingen, o.a. door de invoering van de nieuwe “zusterfusie” en “asymmetrische partiële splitsing”.  Verder ontbreekt op dit ogenblik een fiscaal kader voor de doorgevoerde vennootschapsrechtelijke wijzigingen. Hoog tijd dus om het nieuwe regime van naderbij te bekijken.

In dit seminarie worden de vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten van grensoverschrijdende herstructureringen besproken. Volgende vragen worden beantwoord:

 • Wanneer treedt de nieuwe wetgeving in werking en wat met de overgangsregeling?
 • Op welke punten gaat de omzettingswet verder dan wat de Mobiliteitsrichtlijn vereist?
 • Welke nieuwe regels worden voor zuiver nationale verrichtingen voorzien?
 • Welke nieuwe reorganisatievormen introduceert de omzettingswet?
 • Welke nieuwigheden vallen er te noteren op het vlak van partiële splitsingen?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een belaste grensoverschrijdende herstructurering?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een belastingvrije grensoverschrijdende herstructurering?
 • Hoe vertaalt het huidige fiscale regime voor grensoverschrijdende herstructureringen zich naar de nieuwe reorganisatievormen?
 • Zijn de autonome fiscale definities in het WIB92 aangepast opdat het belastingneutrale regime ook wordt opengesteld voor de nieuwe reorganisatievormen?
 • Wie moet het voorafgaand attest (dat een noodzakelijke voorwaarde wordt om tot de grensoverschrijdende verrichting te kunnen overgaan) afleveren? Welke documenten moeten bij de aanvraag tot het attest afgeleverd worden?
 • Wat met het fiscaal en sociaal certificaat? Aan welke modaliteiten moeten deze certificaten voldoen? Op welke schuldvorderingen heeft het fiscaal certificaat betrekking? Wanneer treedt de regeling betreffende de certificaten in werking? Welke praktische impact hebben de certificaten? Kan het aanwezig zijn van fiscale of sociale schulden de grensoverschrijdende reorganisatie in de weg staan? In welke zin kunnen de certificaten een rol spelen bij de zgn. fraudetoets?
 • Wat is de rol van de notaris? Moet hij ook overgaan tot een inhoudelijke controle van de inhoud van de certificaten? Kan hij weigeren het voorafgaand attest af te leveren? Doet zijn controle afbreuk aan de toepassing van de fiscale antimisbruiktoets van artikel 183bis WIB92?
 • Wat houdt het uittrederecht in? Hoe wordt de uitbetaling van een scheidingsaandeel vennootschapsrechtelijk en fiscaal behandeld?
 • Welke fiscale kwalificatie moet worden gegeven aan de uittredingsvergoeding?
Partner Eubelius Advocaten
Counsel Eubelius Advocaten
Counsel Eubelius Advocaten
Senior Attorney Eubelius Advocaten
Prijs:
€210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 23/11/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 23/11/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 27/11/2023 - wo 27/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB