De meest voorkomende btw-fouten toegelicht

De Belgische btw-wetgeving bestaat uit een kluwen aan wetteksten. Het vormt niet enkel een complex gegeven, maar is om de haverklap onderhevig aan wetswijzigingen inzake termijnen, tarieven, vrijstellingen, aftrekregeling, vrijstellingsregeling, …, wat het voor de beroepsbeoefenaar niet onmogelijk maakt om fouten te maken bij de verwerking van facturen, aanvragen van vergunningen, na te leven formaliteiten, …

Iedereen kent het begrip “missen is menselijk”, maar de beroepsbeoefenaars weten dat dit gezegde niet van toepassing is op het Belgisch btw-recht, waar inbreuken op het btw-wetboek gesanctioneerd worden met torenhoge boetes. Het is dus van primordiaal belang dat er geen fouten gemaakt worden. 

Maar als u toch een fout maakt, wat mag/moet u dan doen? 

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de meest gemaakte btw-fouten. Hierbij gaat de spreker na wat de oorzaken van de fout zijn en hoe deze in de toekomst kunnen worden vermeden. Daarbij komen o.a. volgende onderwerpen aan bod: 

 • Fouten bij de verwerking van inkomende en uitgaande facturen; 
  • Toepassing van een fout btw-tarief; 
  • Verwerking in de foutieve btw-periode; 
  • Verwerking van foutieve facturen; 
  • Wettelijke vermeldingen vergeten vermelden op een uitgaande factuur; 
  • Foutieve berekening van de maatstaf van heffing;
  • Aftrekbeperking en doorrekening van kosten;
  • Verkeerdelijk inroepen van een btw-vrijstelling, …
 • Onttrekking van goederen wegens privégebruik, gratis wegschenken van goederen, …
  • Verkoop van een actiefbestanddeel, waarvoor de btw-aftrek werd genoten; 
  • Herzieningsregels: algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik; 
 • Complexe btw-handelingen; 
 • Intracommunautaire leveringen en intracommunautaire verwervingen; 
  • Overbrenging van goederen naar een depot; 
 • Formulieren: btw-listing, ICKO, btw-vergunningen, MOSS, IOSS,  …

Naast het overlopen, met tips en tricks, van de meest voorkomende btw-fouten, krijgt u ook advies hoe u fouten kan verbeteren. Hoe kan u m.a.w. de torenhoge boetes voorkomen? Is dat überhaupt mogelijk of is het btw-wetboek onverbiddelijk voor zondaars? 

Dit seminarie is een must voor elke beroepsbeoefenaar en medewerker die in aanraking komt met btw!
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 5/12/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 5/12/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 7/12/2022 - za 7/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib