De margeregeling inzake btw voor tweedehandsgoederen - E-SEMINARIE

Stel een particulier koopt een auto bij een garagist. Als particulier-eindverbruiker betaalt hij hierop 21% btw die niet aftrekbaar is. Na enige tijd voldoet de auto niet langer aan de standaardvereisen en wordt er beslist om het voertuig te verkopen aan een car-dealer. Als particulier mag de verkoper geen btw aanrekenen. En juist hier wringt het schoentje, want de  car-dealer zal het voertuig op zijn beurt verkopen met 21% btw, maar kan geen aankoop-btw aftrekken. In dit geval ontstaat er een dubbele belasting. 

Om hieraan tegemoet te komen werd op 1 januari 1995 voor handelaars in gebruikte goederen, tweedehands auto’s of kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten de margeregeling in het leven geroepen. De belastingheffing verschilt naargelang de brutomarge in het begin, in de loop of op het einde van het jaar wordt bepaald. Tijdens dit seminarie krijgt u aan de hand van voorbeelden en casestudy’s over overzicht van deze particulariteit. Daarbij komen ook de aankoop- en vergelijkingsregisters aan bod. 

Een vaak voorkomend probleem betreft de toepassing van de margeregeling in het kader van een intracommunautaire levering of uitvoer buiten de Gemeenschap. Dit komt ook uitvoerig ter sprake in het seminarie. Daarnaast wordt een antwoord gegeven op o.a. volgende vragen: 

 • Tot welke belastingplichtige richt de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge zich?
 • Wat houdt de regeling van de belastingheffing over de winstmarge in? 
 • Welke methoden kunnen gebruikt worden?
 • Is het verplicht om de margeregeling toe te passen? 
 • Welke vermeldingen moeten op de factuur opgenomen worden? 
 • Hoe gebeurt de berekening als de klant een voorschot betaalt? 
 • Welke goederen komen in aanmerking voor de regeling van de belastingheffing over de winstmarge?
 • Welke goederen zijn uitgesloten van de regeling van de belastingheffing over de winstmarge? Welke handelingen zijn bedoeld?
 • Welke verplichtingen moet de genieter naleven? 
 • Aan welke voorwaarden moeten de leveranciers voldoen? 
 • Wie wordt er uitgesloten van de regeling? 
 • Wat als de margeregeling ten onrechte werd toegepast? Hoe kunnen fouten rechtgezet worden? Welke sancties zijn verbonden aan niet-naleving van de formaliteiten? 
 • Hoe gebeurt de verwerking in de btw-aangifte?
   
Partner THE VAT HOUSE , Prof. FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

do 11/03/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 15/03/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib