De kaasroute is niet meer ... - E-SEMINARIE

Alternatieven voor schenkingen en andere instrumenten voor successieplanning.

Het zijn onzekere tijden. We moeten dezer dagen denken onder  voorbehoud, met aanhalingstekens en tussen haakjes…, maar dit is niet langer het geval als het op “de kaasroute” aankomt. 

De wetgever heeft immers niet stilgezeten! Met de wet van 13 december 2020 kwam er namelijk definitief een einde aan (de voordelen van) “de kaasroute”. Op grond van de wet is een Belgische rijksinwoner vanaf 15 december 2020 immers verplicht om ook buitenlandse   notariële schenkingsakten  in België te laten registreren. . Hierdoor zullen schenkingen (van een roerend goed) via een buitenlandse (meestal Nederlandse of Zwitserse) notaris ook aan Belgische schenkbelasting onderworpen zijn.  Aldus verdwijnt het voornaamste voordeel van het bewandelen van het buitenlandse pad, waardoor van een afsluiting van “de kaasroute” kan worden gesproken. 

Het is echter niet zo dat sindsdien het belastingvrij schenken (van roerende goederen) in elk geval is uitgesloten. Een bank- of handgift zonder registratie blijft bijvoorbeeld mogelijk. Ook de onrechtstreekse schenking is een niet uit het oog te verliezen planningstechniek. 

Wij bieden u graag een seminarie aan waarin  meester Liesbeth Franck vooral ingaat op de vraag met welke instrumenten schenk- of erfbelasting in hoofde van de begiftigde/erfgenamen zoveel mogelijk beperkt kan worden, zonder de rechten van de schenker/erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten. 

Zo worden de mogelijkheden inzake successieplanning en fiscale regels bekeken op het vlak van:

 • het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht en het (nieuwe) erfrecht; 
 • testamenten en schenkingen; 
 • controlestructuren; 
 • de levensverzekering. 
   
Advocaat-Principal Cazimir Advocaten
Prijs:
€ 130

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A); 
 • het I.B.R.; 
 • het BIV; 
 • de Vlaamse Balies; 
 • de Nationale Kamer van Notarissen.  
di 2/02/2021 | 13:30 - 15:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 4/02 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.