De “intelligente” zorgvolmacht

Dit seminarie staat helemaal in het teken van de immens populaire “zorgvolmacht” en richt zich tot de accountant en/of belastingconsulent die er meer over wil weten zodat hij zijn cliënt hierover met raad en daad kan bijstaan. Onder het motto “denk vroeger aan later” werden er in de eerste jaarhelft van 2022 in ons land ruim 41.000 zorgvolmachten getekend, waarvan 38.640 in Vlaanderen.

In vergelijking tot 2021 ging het om een stijging van maar liefst 21,3 % procent. De zorgvolmacht zit dus in lift, zoveel is duidelijk. En terecht!  Want wat als je zelf niet meer kan beslissen over je financiële transacties of je zorgvuldig opgebouwd vermogen niet langer zelf kan beheren? Het is sneller aan de orde dan je denkt. Niet enkel op late leeftijd als gevolg van dementie maar op elk tijdstip van je leven (denk aan coma als gevolg van een ongeval, een herseninfarct enz.)

Wil je dan dat de vrederechter een bewindvoerder aanstelt die in het slechtste geval een wildvreemde is? Neen, toch. Dat is ook de reden waarom de wetgever in 2014 het instrument van de zorgvolmacht in het leven heeft geroepen. Je geeft op een ogenblik dat je nog gezond van geest bent een volmacht aan een vertrouwenspersoon die jouw vermogen zal beheren als je zelf niet langer wilsbekwaam bent.
In dit seminarie kom je er alles over te weten. De volgende vragen krijgen o.a. een antwoord:

 • Waarom een zorgvolmacht opstellen ? En voor wie is het nutttig ?
 • Wie stel ik best aan als lasthebber ? En moet deze de volmacht aanvaarden ?
 • Moet mijn lasthebber een vergoeding krijgen ?
 • Moet mijn lasthebber verantwoording afleggen ?
 • Is het zinvol bepaalde beschermingsmechanismen in te bouwen voor het geval mijn lasthebber al te gortig handelt ? Zo ja, wat kan je concreet voorzien ?
 • Wanneer treedt de volmacht in werking ?
 • Als ik de inwerkingtreding van de volmacht koppel aan de voorlegging van een doktersattest, hoe werkt dat dan ?
 • Welke vorm kan ze aannemen ? Is de tussenkomst van een notaris verplicht ?
 • Wat zet je er inhoudelijk zoal in en waarom ? Zijn er wettelijke beperkingen op de inhoud of geldt absolute contractsvrijheid ?
 • Kan mijn lasthebber ook handelingen stellen die aan mijn persoon als lastgever zijn verbonden (zgn. “persoonsrechtelijke handelingen” of “Advance Care Planning”) en zo ja, hoever kan dit concreet gaan ?
 • Betrek ik al dan niet reeds mijn kinderen in mijn zorgvolmacht of enkel mijn partner ?
 • Zijn er bijzondere aandachtspunten bij kinderloze partners die een zorgvolmacht opstellen ?
 • Kan mijn lasthebber daden stellen waarbij hij/zij een manifest tegenstrijdig belang heeft ? Wat is de betekenis en rol van een zogenaamde “lasthebber ad hoc” in dat geval ?
 • Ik heb een vennootschap waarin ik aandeelhouder en/of bestuurder ben: kan een zorgvolmacht ook daarvoor van nut zijn ?
 • Hoe gaat mijn private banker om met mijn zorgvolmacht ?
 • Hoe eindigt een zorgvolmacht ? Kan ik ze steeds herroepen of niet ?
 • Moet ik mijn volmacht op één of andere manier laten registreren ?
 • Ik heb een zorgvolmacht getekend: kan de vrederechter dan toch nog tussenbeide komen ?
 • Is het zinvol in de zorgvolmacht een voorkeurverklaring inzake aanstelling bewindvoerder in te bouwen ?

Wist je dat een “intelligent” opgestelde zorgvolmacht ook een interessante tool is van successieplanning? Zo kan je zorgvolmacht o.a. de mogelijkheid inbouwen voor je lastgever om in jouw naam en voor jouw rekening (last-minute) schenkingen te doen. Maar ook in andere opzichten kan een zorgvolmacht zeer nuttig zijn (o.a. na het openvallen van een erfenis). We doen voor U de wist-je-datjes over één en ander haarfijn uit de doeken.

En waarin verschilt een “zorgvolmacht” van een zogenaamde “zorgovereenkomst” ? We besteden de nodige aandacht aan de fiscale aspecten als je in een zorg”overeenkomst” een vergoeding inbouwt voor je “verzorger”.
 


 

Erenotaris, Prof. KU Leuven en FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 6/06/2023 | 12:00 - 14:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 6/06/2023 | 12:00 - 14:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 8/06/2023 - za 8/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib