De indiciaire taxatie: een stand van zaken

De indiciaire taxatie (art. 341 WIB92) is een omstreden bewijsmiddel dat, zo wijst de praktijk uit, zowel de belastingadministratie als de belastingplichtige de nodige kopzorgen baart. 

De gegoedheid van belastingplichtigen wordt op diverse wijzen geopenbaard. Houders van belangrijke deelnemingen zijn verplicht om aangifte te doen van hun participatie. Buitenlands onroerend goed is gekend bij de belastingadministratie. Het bankgeheim is vandaag bijna onbestaande. Wanneer de  belastingadministratie indiciair wil belasten, kan zij voortaan inlichtingen vragen aan de bank van de belastingplichtige. 

In dit seminarie worden de algemene principes met betrekking tot indiciaire taxatie ruim aangevuld met talrijke relevante vonnissen en arresten. Zodoende krijgt u een overzicht van de huidige stand van zaken. 

Bijzondere aandacht gaat naar de bewijsvoering en de grenzen aan de onderzoeksbevoegdheid van de belastingadministratie:

 • Wat moet de belastingadministratie precies bewijzen en op welke wijze mag zij haar informatie verzamelen? 
 • Mag zij inlichtingen vragen die betrekking hebben op het privé-leven van de belastingplichtige? 
 • Kan de belastingadministratie bruikbare aanwijzingen vinden op het internet (Google, Facebook, Twitter) om de gegoedheid van een belastingplichtige te bepalen? 
 • Kan de controletermijn verlengd worden als er aanwijzingen zijn van fraude bij de vaststelling van het indiciair tekort?
 • Kan de  belastingadministratie het fiscaal resultaat van belastingplichtigen die toe¬passing hebben gemaakt van een forfaitaire aanslagregeling, vervangen door een belastbaar bedrag dat indiciair wordt bepaald?
 • Kan een uitzonderlijke uitgave in aanmerking worden genomen als een indicie van welstand voor één enkel jaar? 
 • Kan de belastingplichtige een indiciair tekort verantwoorden met familiale schenkingen en een erfenis uit het verleden?

 

Associate bij Tuerlinckx Tax Lawyers
Advocaat-vennoot Tuerlinckx Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 15/12/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 15/12/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 19/12/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib