De groepsbijdrageregeling: aandachtspunten naar het jaareinde toe!

De groepsbijdrageregeling is een van de belangrijkste nieuwigheden in de Belgische fiscaliteit van de afgelopen jaren. Ze vindt haar oorsprong in de wet van 25 december 2017 en laat onder bepaalde voorwaarden, de “verschuiving” toe van de winst tussen de entiteiten van dezelfde groep en stelt de groep in de mogelijkheid om de winst en verlies af te stemmen op de economische realiteit. De groepsbijdrageregeling is m.a.w. een vorm van fiscale consolidatie. 

Het stelsel ging van kracht sinds aanslagjaar 2020, maar deed toch veel vragen rijzen. Daarom heeft de fiscale Administratie begin 2020 een circulaire gepubliceerd die de principes en regels verduidelijkt. Sinds die datum zijn er verschillende voorafgaande beslissingen gepubliceerd die ook verdere verduidelijking hebben gebracht.

Op 5 juni 2019 publiceerde de CBN een eerste advies waarin de Commissie de boekhoudkundige verwerking van de groepsbijdrage in de statutaire jaarrekening verduidelijkt. Omdat dit advies niet dieper inging op bepaalde situaties, besliste de Commissie om een addendum te schrijven dat ingaat op de boekhoudkundige verwerking van de vergoeding voor de groepsbijdrage in hoofde van de overdragende vennootschap bij gebrek aan Belgische belastingen op het resultaat op rekening 4500.

Tijdens dit seminarie krijgt u, gelet op het gegeven dat reeds veel ondernemingen begonnen zijn met de eindejaarsverrichtingen en de berekening van de belastingprovisie, een overzicht van de stand van zaken van de regeling. Hierbij wordt een laatste stand van zaken (wetgeving, PV, circulaires, CBN, rulings, …) weergegeven. Waar zitten de pijnpunten? Waarop moet u letten? 

Volgende vragen komen o.a. bod tijdens dit seminarie:

 • Welke vennootschappen komen in aanmerking voor de groepsbijdrageregeling? 
 • Welke vennootschappen zijn uitgesloten? 
 • Wat is een verbonden vennootschap? Wat is de minimale periode van verbondenheid?
 • Hoe werkt de verbondenheidsvoorwaarde precies? Wat zijn de mogelijkheden? 
 • Welke specifieke regels zijn van toepassing in het kader van herstructureringen? 
 • Hoe moet u de periode van verbondenheid berekenen? Wat is de impact van een fusie, splitsing, inbreng of zetelverplaatsing? Is er een systeem van juridische continuïteit en fiscale neutraliteit? Wat is de impact van een verkoop van een deelneming (binnen de groep of buiten de groep)? 
 • Hoe ziet de groepsbijdrage overeenkomst eruit?
 • Hoe wordt het bedrag van de groepsbijdrage bepaald? Zit er een maximum-limiet op? Wat met de groepsbijdrage vergoeding? 
 • Hoeveel bedraagt de groepbijdragevergoeding? Hoe wordt deze berekend? 
 • Wat is het onderscheid tussen de groepsbijdrage en de groepsbijdragevergoeding? 
 • Wat is het gevolg voor de aftrek in volgende gevallen:
  • de groepsbijdrage is niet groter dan de restwinst en het verlies van de overdragende/ontvangende vennootschap;
  • de groepsbijdrage is groter dan het fiscaal verlies van de ontvangende vennootschap; 
  • de groepsbijdrage is groter dan de restwinst van de overdragende vennootschap
 • Wat met buitenlandse verliezen? 
 • Wat als de groepsbijdrage overeenkomst niet als bijlage bij het aangifteformulier wordt gevoegd? 
 • Wat als één van de uitsluitingsvoorwaarden wegvalt? Begint de verbondenheidsvoorwaarde van 5 jaar dan opnieuw? 
 • Welke impact hebben dividenduitkeringen op het stelsel van de fiscale consolidatie?
 • Wat zijn de voorwaarden om een niet-Belgisch definitief verlies te consolideren in België?
 • Zijn er optimalisaties mogelijk via:
  • combinatie met fiscale aftrekken in hoofde van de overdragende vennootschap; 
  • belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling; 
  • voorafbetalingen; 
  • het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting; 

Tot slot krijgt u aan de hand van praktische voorbeelden de werking en problemen van het systeem uitgelegd.  

 

Partner Global Tax PwC Belgium
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 21/11/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 21/11/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 23/11/2023 - za 23/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB