De fiscale perikelen bij een echtscheidingsprocedure

Het emotionele leed dat bij een echtscheiding komt kijken, wordt doorgaans nog verergerd door de financiële kopzorgen die later kunnen volgen. Die financiële afhandeling is uiteraard verweven met talloze fiscale aspecten. Dit seminarie beoogt, naast een burgerrechtelijk luik als basis, een volledige oplijsting te brengen van alle fiscale gevolgen van de echtscheiding: een must dus voor zij die een correcte en volledige adviesverlening willen kunnen bieden aan hun cliënten.

Het seminarie is bovendien een geschikte gelegenheid om ook andere ontwikkelingen in de fiscale wetgeving en rechtspraak aan te duiden in de mate dat ze betrekking hebben op de fiscale behandeling van partners die geconfronteerd worden met echtelijke moeilijkheden.

Topics die o.a. behandeld worden, zijn:

 • civiele aspecten: de gronden tot echtscheiding, echtscheiding door onderlinge toestemming, gevolgen van de echtscheiding en de basisprincipes van de vereffening verdeling na echtscheiding of na relatiebreuk; 
 • de aangifte in de personenbelasting: indienen van een afzonderlijke of gezamenlijke aangifte, personen ten laste, leningsfiscaliteit, huwelijksquotiënt, woonstvergoeding, gevolgen van een feitelijke scheiding, onderhoudsgelden, …
 • de vaststelling van de onderhoudsuitkeringen tussen echtgenoten;
 • de onderhoudsverplichting t.a.v. minderjarige en meerderjarige kinderen;
 • de fiscale behandeling van onderhoudsgelden na de nieuwe echtscheidingswet;
 • de fiscale regeling van het co-ouderschap
 • Wie staat na een echtscheiding in voor de betaling van de belastingen? Aan wie worden eventuele fiscale tegoeden terugbetaald? 
 • Wat is de positie van de fiscale administratie ten aanzien van de afgesloten overeenkomsten tussen ex-echtgenoten? 
 • Welke fiscale gevolgen heeft een vereffening verdeling op het vlak van de onroerend goed fiscaliteit?

Bijzondere aandacht zal gaan naar de bijkomende complexiteit die ontstaat wanneer één van beide partners – of beiden – een zelfstandige activiteit uitoefen(d)en.

Advocaat bij Hilde Vanbockrijck
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 7/05/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 7/05/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 9/05/2024 - do 9/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Echtscheiding