De fiscale gevolgen bij het wijzigen van uw boekjaar en/of het leven met een gebroken boekjaar - E-SEMINARIE

Het is de laatste jaren een felle uitdaging geworden ingevolge regels die per kalenderjaar gelden of zelfs geconfronteerd worden met specifieke data.

In het verleden werd de afsluitdatum van het boekjaar regelmatig gewijzigd. Dit voornamelijk uit praktische, economische of financiële noodzaak. Dit ingevolge onder meer een overname, een herstructurering, uitbreiding van productengamma, enz. Dit resulteerde vaak in een boekjaar dat ‘niet’ afsloot op 31 december, een zogenaamd “gebroken boekjaar” dus. Zowel  de hervorming van de vennootschapsbelasting als de zogenaamde corona-maatregelen zorgden hierbij voor heel wat fiscale aandachtspunten bijgekomen. Dit zelfs met gevolg dat de afsluiting van een boekjaar in sommige gevallen de noodzaak van maar liefst 3 verschillende jaarrekeningen met zich mee kan brengen. Maar op vandaag wordt ook nog gretig gebruik gemaakt van gebroken boekjaren, die heel wat organisatorische, economische of financiële voordelen kunnen hebben. Weliswaar moeten we, meer nog dan vroeger, de fiscaliteit van héél nabij in de gaten houden, want niet alleen zijn er tal van optimalisaties mogelijk, maar ook de valkuilen zijn schering en inslag.

Allereerst verwijzen we naar de confrontaties op dit vlak sinds de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting met ingang van aanslagjaar 2021. Zo is er een verdere daling van het belastingtarief, treden  gewijzigde regels op het vlak van afschrijvingen in werking, kunnen we gebruik maken van de mogelijkheid om vrijgestelde reserves om te zetten in belaste reserves aan een belastingtarief van ‘slechts’ 15% of zelfs 10% (maar nu al: let op, er zijn heel wat addertjes…!). Ook de autofiscaliteit wijzigt (alweer) grondig (Hoe moet u nu hiermee in de praktijk omgaan voor een groot wagenpark? Hoe dit alles verwerken in de ‘gebroken’ boekhouding?)… en nog veel meer.

Ook de impact van de voorgaande fasen blijft uiteraard nog “voelbaar”:

 • Fase 1: maatregelen in werking getreden vanaf aj. 2019, gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018;
 • Fase 2: maatregelen in werking getreden vanaf aj. 2020, gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019;
 • En voortaan ook fase 3: maatregelen in werking getreden vanaf aj. 2021, gekoppeld aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Het merendeel van deze nieuwe maatregelen zijn gekoppeld aan zowel het aanslagjaar als het boekjaar, maar er zijn uiteraard uitzonderingen en specifieke bepalingen... Het wordt dus opletten geblazen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar

Enkele vragen die afhankelijk van de afsluitdatum, al dan niet gewijzigd, aan bod zullen komen:
•    hoe moet het matching principe worden toegepast? Quid groepsverzekerings- of IPT-premies (zijn die wel volledig aftrekbaar ?), eerste verhoogde huur bij renting overeenkomsten, enz… ? Wat zijn de toleranties op dit vlak?

 • Hoe ziet de ATAD-interestaftrekbeperking eruit? Wordt/is de thin cap nu dode letter? 
 • Wat nu met die hybride wagen die u een tijdje geleden aangeschaft hebt?
 • Biedt de nieuwe marktrente (o.b.v. MFI-rente) opportuniteiten? 
 • De zgn. “45.000 EUR”-regel" prorateren bij verkort/verlengd boekjaar?
 • Wat kan u doen om toch nog het verlaagd tarief te genieten?
 • Hoe verricht ik mijn voorafbetalingen met een gebroken boekjaar?
 • Hoe autokosten met de nieuwe formule verwerken bij een gebroken boekjaar?
 • En hoe zit het dan met de voordelen van alle aard voor een bedrijfswagen?
 • Wat zijn de voorwaarden om te kunnen werken met een groepsbijdrage?
 • Hoe bepaal ik of een vennootschap met een gebroken boekjaar nog als een kleine vennootschap in aanmerking komt en zo kan genieten van meer dan 20 fiscale voordelen?
 • Wat is de optimale methode om te genieten van een zo hoog mogelijke investeringsaftrek en … hoe kan ik dit wat gaan optimaliseren?
 • Zijn er andere regels bij het toekennen van een dividend, zowel VVPRbis als VVPRter (lees: liquidatiereserve) bij een gebroken en/of wanneer ik de afsluitdatum van mijn boekjaar wijzig? Wat zijn hier mogelijke optimalisaties (snellere uitkeringen enz..) ?
 • Kan een toekenning van een tantième ook bij een gebroken boekjaar zorgen voor een jaar verschuiving van de belastbaarheid en wat zijn daar de addertjes onder het gras?
 • Meer algemeen: hoe zit het met de verplicht op te stellen fiches (lonen, commissies enz..)
 • Heb ik nu méér of minder tijd om de aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen? Quid de fiscale controles, kan ik de controletermijn ‘inkorten’ ?


In dit seminarie wordt stilgestaan bij heel wat diverse regels, maatregelen, wetgevingen, het invullen van dergelijke complexe aangiftes, alle nodige correcties van de grondslagen en de tarieven. Omgekeerd betekent dit ook dat er mogelijke optimalisaties en fiscale voordelen kunnen benut worden.

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 5/10/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 7/10/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

bib