De fiscale antimisbruikbepaling: stand van zaken

Het stellen van handelingen die er enkel en alleen op gericht zijn om een fiscaal voordeel in de wacht te slepen, wordt in de inkomstenbelastingen al sinds 1993 bestreden met de zogenaamde antimisbruikbepaling van artikel 344 § 1 WIB92. Een belangrijk wapen in de handen van de fiscus tegen de strijd tegen fiscaal misbruik

Maar wat is fiscaal misbruik? Hoever gaat de grens tot het toelaatbare? Moet de fiscus de feiten aanvaarden of mag ze deze veranderen? 

Van in het begin heerst er rond de draagwijdte van deze bepaling een haast Babylonische spraakverwarring. De administratie, de belastingplichtigen en hun raadgevers, samen met de fiscale auteurs, geven aan deze bepaling verschillende interpretaties. Het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie hebben zich over deze wettekst uitgesproken, maar dat verhindert geenszins uiteenlopende rechtspraak vanwege de lagere rechtbanken. Het feit dat de Nederlands en Franstalige tekst van de Wet niet identiek zijn vergroot het probleem alleen maar. 

Onlangs rees de vraag of het nieuwe artikel 344 §1 WIB92 wel kan worden toegepast op het geheel van rechtshandelingen waarvan de samenstellende handelingen niet allemaal hebben plaatsgevonden tijdens 2012, maar bijvoorbeeld deels in 2010 en 2011. Eind november 2021 besliste het Hof van Cassatie dat de nieuwe antimisbruikbepaling van toepassing is “op alle rechtshandelingen die zijn gesteld tijdens het inkomstenjaar 2012 en voor vennootschappen die een gebroken boekjaar voeren, vanaf het belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op 6 april 2012”. Waarmee een einde kwam aan de discussie, ware het niet dat de fiscale Administratie het geweer tijdens de procedure van schouder wilde veranderen door zich op simulatie te beroepen. Is dit überhaupt mogelijk? 

In een ander geval kwam dan weer de vraagstelling of het geheel van rechtshandelingen door éénzelfde belastingplichtige moeten worden gesteld. Hoe moet het begrip belastingplichtige worden opgevat? 

Dit seminarie is bedoeld om een stand van zaken op te maken en een antwoord te geven op de vraag: hoe wordt de antimisbruikbepaling in de rechtspraak toegepast, en welke lessen trekken we hieruit? 

Aandacht zal daarbij besteed worden aan: 

 • De rechtspraak van de hoogste en de lagere gerechtelijke instanties; 
 • Het blijvend recht van de belastingplichtige om de fiscaal goedkoopste weg te bewandelen; 
 • Waarop slaat de herkwalificatie en welke regels gelden daarbij? 
 • Het verweer van de belastingplichtige die verwijst naar rechtmatige economische of financiële behoeften; 
 • De antimisbruikbepaling bij fiscaal neutrale reorganisaties van vennootschappen; 
 • Verhouding met de specifieke anti-ontwijkingsbepalingen van het WIB92.
   
Advocaat Arteo Law, Prof. FHS
Associate Arteo Law Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 14/12/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 14/12/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 18/12/2023 - wo 18/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB