De commissionairsstructuur in perspectief: de impact van recente rechtspraak en beschouwingen omtrent de notie vaste inrichting - E-SEMINARIE


Doorrekening van kosten en btw. Het is een klassieker. De basisvraag is of de commissionairsfictie moet worden toegepast of niet. Er zijn echter een aantal recente evoluties. Denken we maar aan de rechtspraak over verdoken doorrekeningen, het doorrekenen van kosten buiten de werkingssfeer van de btw, enz. Ook blijkt het Hof van Justitie in een aantal gevallen doorrekeningen simpelweg te negeren.

Bovendien rijst de vraag welke substantie bepaalde doorrekeningen een onderneming kunnen geven in het buitenland. Kan men in dergelijke gevallen spreken van een vaste inrichting? En creëert de aanwezigheid van een commissionair mogelijks een vaste inrichting van de principaal voor btw-doeleinden?

Kortom, tijdens deze uiteenzetting bekijken we de commissionairsfictie vanuit een ander perspectief.”

VAT Consult, Prof. FHS, Redactielid Fiscale Actualiteit
Prijs:
€ 100

Het seminarie duurt 1,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 16/06/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib