De btw-eenheid: niet-gepubliceerde of gewijzigde standpunten van de fiscus - E-SEMINARIE

 

Een btw-eenheid is een groepering van twee of meer btw-plichtigen die aangemerkt wordt als één btw-plichtige en vervolgens geïdentificeerd wordt onder een uniek btw-nummer. Dit nummer geldt o.a. voor het indienen van de periodieke btw-aangiften en voor het houden van de btw-rekening-courant. Naar derden toe blijven de leden van de btw-eenheid hun eigen individuele btw-nummer gebruiken.

 

De voordelen van een btw-eenheid zijn divers en afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. De levering van goederen en diensten tussen de leden van een btw-eenheid valt, met uitzondering van enkele specifieke gevallen, niet onder het toepassingsgebied van de btw. Dit betekent dat een lid in principe geen btw moet aanrekenen aan een ander lid. Hierdoor wordt niet alleen de voorfinanciering van btw vermeden, maar ook eventuele risico’s op een verkeerde btw-behandeling bij het doorrekenen van kosten. De levering van goederen en diensten door een lid aan een derde en omgekeerd, worden voor de toepassing van de btw geacht te gebeuren door respectievelijk aan de btw-eenheid. Hier gelden de normale btw-regels.

 

De fiscus heeft onlangs over de figuur van de btw-eenheid enkele tot nog toe niet gepubliceerde of gewijzigde standpunten ingenomen. Deze werden opgenomen in een uitgebreide btw-commentaar en vormen het voornaamste onderwerp van dit seminarie. De gewijzigde standpunten betreffen:

 

 • de vrijwillige ontbinding van een btw-eenheid;
 • de verplichte uittreding;
 • de economische verbondenheid;
 • de oprichting van een btw-eenheid na splitsing;
 • btw-herziening – compensatiemethode;
 • gemengde btw-plichtige – werkelijk gebruik;
 • btw-vrijstellingen;
 • de bijzondere regeling voor directiewagens.

 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 7/05/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib