De bedrijfsleider en de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed: wat kan nu (nog) op vandaag? - E-SEMINARIE

Het lijkt voor bedrijfsleiders een evidentie dat een bezoldiging niet enkel in geld maar ook in natura mogelijk is. In de praktijk spreekt men toch van de verboden opportuniteitsbeoordeling, waarmee men stelt dat het niet aan de fiscus is om te bepalen hoe we een bedrijfsleider vergoeden. Weliswaar vormt de terbeschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap aan haar bedrijfsleider(s), al dan niet als bezoldiging, al vele decennia het onderwerp van een heel bitse strijd met de fiscus. Hierbij worden naast het belasten van de bedrijfsleider op een voordeel in natura, heel vaak ook de kosten van het onroerend goed voor de vennootschap verworpen. Is dit géén dubbele belasting dan?

Door de vele wijzigingen in rechtspraak, wetgevingen, rulings, standpunten en parlementaire vragen is het zeker geen overbodige luxe om op de hoogte te blijven van de evoluties, stand van zaken enz.. m.a.w. wat kan nu (nog) op vandaag? 

In dit seminarie gaat o.m. onze aandacht naar aandachtspunten waarmee best rekening wordt gehouden bij de overweging om een woning, appartement, tweede verblijf enz.. ter beschikking te stellen aan de bedrijfsleider. Betalen we hierbij beter een huur dan dit als bezoldiging te behandelen? Niet alleen nemen we hierbij de bezoldigingstheorie nog eens onder handen, maar behandelen we ook de positie op vandaag van de meerwaardetheorie

Vanuit een praktische benadering surfen we over de intentionaliteits/finaliteitsvoorwaarde van art. 49 WIB92 over de causaliteitsvoorwaarde, langs de midzomer-arresten van 2015, de angels inzake werkelijke prestaties en de vereiste van economische voordelen voor de vennootschap en trekken we lessen uit de vele rechtspraak e.a. om op die manier alles zo ruim mogelijk te analyseren teneinde de diverse mogelijkheden in perspectief te nemen. 

Hierbij geven we antwoorden op vragen zoals:

  • Moet ik echt mijn statuten aanpassen om een onroerend goed ter beschikking te krijgen?
  • Kan ik wel belast worden op een voordeel van alle aard én toch de kostenaftrek geweigerd worden en wat zegt de rechtspraak hierover ?
  • Kan ik belast worden op een voordeel van alle aard dat lager ligt dan in het KB/WIB92 voorzien?
  • Dit alles om te besluiten dat een ter beschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap op vandaag wel degelijk nog mogelijk is, maar de vele valkuilen, adder(tje)s onder het gras vormen een geduchte uitdaging om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. 

Dit alles om te besluiten dat een ter beschikkingstelling van een onroerend goed door een vennootschap op vandaag wel degelijk nog mogelijk is, maar de vele valkuilen, adder(tje)s onder het gras vormen een geduchte uitdaging om tot een aanvaardbaar resultaat te komen. 

 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 28/09/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 30/09/2021 - za 12/01/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

bib