De aangifte patrimoniumtaks, een ongekende belasting

De patrimoniumtaks of de taks ter vergoeding van de successierechten

Dit seminarie maakt deel uit van een reeks: 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen, schrijf u dan in voor het drieluik aan het voordelig tarief van 350 euro. Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel van het drieluik, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie.

 

Omdat de goederen van een vzw, dewelke een onbeperkte levensduur hebben en in het vermogen van de vzw blijven bestaan, niet vatbaar zijn voor vererving en dus met andere woorden niet kunnen worden onderworpen aan de successiebelasting, heeft de wetgever een patrimoniumtaks ingevoerd. Vzw’s, private stichtingen en internationale vzw’s zijn ertoe gehouden om deze taks jaarlijks te betalen. Eind 2017 werd de patrimoniumtaks aangepast op het vlak van enerzijds de waarderingsmethode van financiële instrumenten aangehouden door private stichtingen en anderzijds het kwijtingstelsel voor “kleine” private stichtingen. 

De aangifte moet elk jaar opnieuw ingediend worden vóór 31 maart. De meeste vzw’s krijgen hiertoe een uitnodiging toegestuurd door de FOD Financiën. Merk op dat u niet van rechtswege vrijgesteld bent van het voldoen van de patrimoniumtaks indien u geen schrijven heeft ontvangen. 

De grondslag voor die belasting is het geheel van de bezittingen die een vzw in eigendom heeft. Daarvoor komen zowel lichamelijke (bijvoorbeeld gebouwen) als onlichamelijke (bijvoorbeeld auteursrechten) goederen in aanmerking.

 • Welke afwijkingen zijn hierop van toepassing?
 • Mogen er schulden of lasten afgetrokken worden van de belastbare bezittingen? Zo neen, bestaan hierop uitzonderingen? 

Omdat er in de praktijk toch heel wat moeilijkheden worden ondervonden, vindt de Fiscale Hogeschool het opportuun om er een causerie over in te richten. 

Tijdens dit causerie krijgt u een overzicht van de werking van de patrimoniumtaks, daarbij komen o.a. volgende elementen aan bod: 

 • Valt elke vzw onder de patrimoniumtaks? Private stichting? Belgisch administratiekantoor?
 • Waaruit bestaat de grondslag van de patrimoniumtaks? Bestaan er vrijstellingen? 
 • Hoeveel bedraagt de patrimoniumtaks?
 • Is de waarde van de onroerende goederen vermeld op de balans van de vzw steeds gelijk aan de waarde vermeld op de aangifte van de patrimoniumtaks? 
 • Moet een concessie mee opgenomen worden in het belastbare vermogen? Wat met liquide middelen van de vzw? 
 • Wat bij laattijdige of onjuiste aangifte? Welke sancties zijn hieraan verbonden? 
 • Kunnen de bestuurders aansprakelijk gesteld worden? 
   
Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 2/03/2023 | 10:00 - 12:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 2/03/2023 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 6/03/2023 - wo 6/03/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib