De 3 tax shelters fiscaal toegelicht

Europa geeft groen licht voor de tax shelter-regeling voor videospellen!

Nu de wetgever de tax shelter voor videospellen bijna op de rails heeft gekregen en zij de zoveelste reeks aanpassingen aan de tax shelter voor audiovisuele en podiumwerken in het vooruitzicht stelt, is het moment aangebroken om de 3 bestaande tax shelters eens grondig door te lichten.

Wat de tax shelter voor audiovisuele werken betreft, wordt eerst en vooral bekeken wie als "productievennootschap" in aanmerking kan komen en welke impact de geplande aanpassing van art. 194ter WIB heeft op de als productievennootschap in aanmerking komende vennootschappen. Tevens wordt onderzocht wanneer de erkenning als productievennootschap geschorst of ingetrokken kan worden en wat het precies betekent dat de schorsings- of intrekkingsprocedure tegensprekelijk is. Ook wordt nagegaan wat er na de geplande wetswijziging onder een "in aanmerking komend werk" moet worden verstaan. Er wordt bekeken wanneer de aanmelding van de raamovereenkomst bij de FOD Financiën moet gebeuren en welke uitgaven in aanmerking komen in het kader van deze tax shelter. Wat bijvoorbeeld met financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de werving van ondernemingen die een raamovereenkomst hebben afgesloten? En aan welke voorwaarden zijn vergoedingen betaald of toegekend aan executive producers, co-producers, associate of andere producers en commissielonen van de productie gebonden? Wanneer keert de FOD Financiën het tax shelter-attest uit? En wat verandert er op het vlak van animatiefilms en animatieseries?

Wat de tax shelter voor podiumwerken betreft, wordt er gefocust op de door de wetgever geplande aanpassingen van de specifieke regels van het stelsel. De aanpassingen betreffen onder meer de in aanmerking komende productievennootschappen, de in aanmerking komende podiumproducties, de termijn waarbinnen de productie- en exploitatiekosten moeten gebeuren, de invoering van een wettelijke definitie van wat onder een "try-out" moet worden verstaan en de in aanmerking komende uitgaven.

Tot slot komt de derde telg van het tax shelter drieluik aan bod: de tax shelter voor videospellen. Deze werd reeds enkele jaren geleden ingevoerd maar voor de inwerkingtreding is het nog wachten op een bericht van de minister van Financiën in het Belgisch Staatsblad inzake het fiat van Europa. Om tegemoet te komen aan de reeds gegeven opmerkingen vanuit Europa, heeft de wetgever recent ook een aantal aanpassingen voorzien. Ook deze worden in dit seminarie overlopen zodat u weer helemaal up-to-date bent en ten volle van de nieuwe tax shelter gebruik kan maken indien hij vanaf 1 januari 2023 in werking zou treden .

Tax Advisor and Partner Grant Thornton Accountancy Tax & Legal BV
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 14/11/2022 | 14:00 - 16:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 14/11/2022 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 16/11/2022 - wo 1/01/2031 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib