Complexe handelingen in de btw - E-SEMINARIE

Praktijkgevallen zijn vaak complexer dan bepaalde welomschreven prestaties die in de btw-wetgeving terug te vinden zijn. Leveringen en diensten komen geregeld gezamenlijk voor in verschillende combinaties. Het uitgangspunt is dat in dergelijk geval alle leveringen en diensten afzonderlijk behandeld moeten worden, maar soms dient het geheel als één enkele handeling te worden beschouwd. Op basis van welke criteria dient dit onderscheid te worden gemaakt en wat zijn dan de gevolgen voor de plaatsbepaling, de maatstaf van heffing, het tarief, de verschuldigdheid, enz.?

In dit seminarie worden deze vragen beantwoord aan de hand van de (recente) Europese en Belgische rechtspraak en de administratieve richtlijnen over uiteenlopende onderwerpen om zo tot een eenduidig kader van begrippen en criteria te komen. 


 

Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 100

Het seminarie duurt 1,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 16/06/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib