Checklist optimalisatie vennootschap en topics eindejaarsverrichtingen

Het is weer zover.

Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met vele vragen van cliënten naar een fiscale ‘optimalisatie’ van de jaarrekening of moeten we stilaan zeggen een vraag naar ‘minder zwaar belast worden’? Door het enorme aantal wetswijzigingen, rechtspraak, circulaires, adviezen, standpuntwijzigingen enz… is gigantisch gesnoeid in de mogelijke optimalisaties inzake eindejaarsverrichtingen, welke mogen er dan wel nog worden toegepast? 

FHS-Seminaries wil u toch nog een aantal tips en tricks en aandachtspunten meegeven zodat u de eindejaarverrichtingen optimaal gebruikt en aan de keizer betaalt wat hem toekomt, niet minder maar ook niet meer. Het spreekt voor zich dat eventuele last minute wijzigingen in de fiscaliteit mee worden opgenomen. 

Vragen die in dat verband opduiken en in dit seminarie worden behandeld, zijn o.a.: 

 • Al vele decennia beheerst hij de seminaries i.v.m. eindejaarsverrichtingen en meer uitgebreid de vele besprekingen naar het eindejaar toe in bedrijven, wat dit jaar niet anders zal zijn natuurlijk: de door velen verketterde  bedrijfswagen. Als melkkoe voor de overheid, heeft hij al miljarden opgeleverd, wat er ook van wordt beweerd. Vandaar dan ook: is het nu een conditio sine qua non om een elektrische wagen aan te schaffen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot bedrijfswagens en kiezen we misschien toch beter voor een hybride? Ook de renting en zijn fiscale behandeling, komen natuurlijk aan bod;
 • De inflatie zorgde voor forse verhogingen in het kader van de investeringsaftrek. Waar moeten we hier dan aandacht aan besteden, waarbij we denken aan de overdraagbaarheid (voor KMO-vennootschappen), de verhoogde aftrek voor energiebesparende investeringen (hoe, binnen welk tijdsbestek, wat enz…), de bijzondere tarieven voor co2-neutrale vrachtwagens, de bijzondere regeling bij laadpalen enz..
 • Te laat om nog ‘deftige’ voorafbetalingen te verrichten en de schade (van de vermeerdering) te beperken: wat zijn hier dan nog mogelijke oplossingen? 
 • Wat kan eigenlijk nog in het kader van groepsverzekeringen/IPT’s naar het einde van het jaar toe: pas op voor de bijkomende valkuilen die er de laatste jaren zijn ingevoerd en wat brengt de toekomst op dit vlak?
 • We realiseren een ‘verlies’: wat kunnen we hiermee nog aanvangen? Groepsbijdrage? Wat zijn alle fiscale negatieve gevolgen van een verlies? Kunnen we deze nog opvangen? Kunnen wij hiermee het gebrek aan voorafbetalingen opvangen?
 • Kan er geoptimaliseerd worden d.m.v. het aanleggen van een wederopbouwreserve? En wat zijn de aandachtspunten hierbij? Meer dan ooit moeten we ons hier de vraag stellen: ‘to do or not to do’, maar wees er maar zeker van dat ze in noodsituatie een ferme oplossing kan zijn;
 • Gespreide taxatie en/of vrijstelling meerwaarde op bedrijfsvoertuigen: toepassen of niet, of soms wel en soms niet? En zijn er ook hier ‘optimalisaties’ mogelijk in tijden van hoge inflatie?
 • Wanneer maken we de keuze tussen het fiscale voordeel van een tax-shelter of de aanleg van een liquidatiereserve? Ja zeker, u moet hiertussen kiezen en dan loert de vraag om de hoek of deze systemen wel altijd (zo) voordelig zijn? Wat is de invloed van de gewijzigde DBI-regeling op de taxshelter en hier nauw bij aansluitend op de mogelijke aftrek van giften e.d.
 • Moet ik nog bijzondere aandacht besteden aan mijn participaties
 • Een cliënt wil volgend jaar hoe dan ook een bedrag uitkeren aan de aandeelhouders; wat kiezen we: de uitkering van een dividend? Een kapitaalvermindering? Een interimdividend? Een tussentijds dividend? Of nog een ander type van uitkering? Is het nog nuttig om dividenden uit te stellen? 
 • Mijn cliënt zweert bij liquidatiereserves (nvdr in 2020 werd overigens meer dan 9 miljard euro ! aangelegd), maar zijn zus heeft haar aandelen ondergebracht in een management-holding vennootschap. Moet hij nu volledig afzien van liquidatiereserves of zijn er nog mogelijkheden en meer uitgebreid: kan het nog voordelig zijn om er alsnog aan te leggen?;
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot bezoldigingen, voordelen van alle aard (inclusief tweede verblijven via de vennootschap), wat telt nog mee om de begrenzing van 45.000 EUR te behalen, of meer uitgebreid welke alternatieve beloningsvormen zijn nog fiscaal interessant en toepasbaar op het einde van het boekjaar? 
 • Een cliënt wil investeren in laadpalen: is dit aan te raden, waar doet hij dit het best en van welke fiscale gunstmaatregelen kan hij in 2023 nog genieten? 
 • Indien reserves destijds (2013/2014) werden vastgeklikt, keer ik die niet beter uit en wat zijn dan de fiscale consequenties i.v.m. herkwalificatie in dividenden, wat kan ik met dit geld beroepsmatig aanvangen enz…? 
 • Wanneer en hoe precies kan een vennootschap (nog) dividenden uitkeren met toepassing van de verlaagde roerende voorheffing (in het kader van VVPR-bis-richtlijn)? 
 • Termijnen van de jaarrekening: het ultieme redmiddel of de figuurlijke druppel?

Dit en natuurlijk nog vele andere onderwerpen komen aan bod in dit seminarie. 

Daarbij komt nog dat we door het voldoen aan de voorwaarden van artikel 1:24 WVV KMO-vennootschappen minstens 20 fiscale voordelen kunnen genieten, kunnen we ook hieraan werken naar het einde van het jaar toe?.

 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 14/11/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 14/11/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 16/11/2023 - za 16/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB