BTW en BTW-practicum Douane- en Accijnsrechten

De cursus BTW omvat een grondige studie van de belasting over de toegevoegde waarde. De studie van deze belasting wordt gespreid over twee academie jaren. 

De aandacht gaat naar het begrip BTW-belastingplichtige, de belastbare handelingen, het belastbaar feit en de aanduiding van het land waar de BTW verschuldigd wordt, de maatstaf van heffing, de tarieven, de vrijstellingen, het recht op aftrek van de BTW en het recht op teruggaaf. Ook de formele verplichtingen die het BTW-wetboek oplegt hebben hun plaats in deze cursus. De cursus wordt ieder jaar afgerond met een reeks oefeningen over de geziene leerstof.

De cursus douanerechten behandelt de rechten die geheven worden bij de invoer van goederen in de Europese Unie. Het gaat om een belasting die vooral beheerst wordt door Europese regelgeving. Wanneer zijn deze rechten verschuldigd? Wie is verantwoordelijk voor de betaling ervan? Wat controleren douaneambtenaren
en op welke wijze? Op deze vragen wordt in de cursus een antwoord gegeven. Aandacht gaat ook uit naar uitvoer, doorvoer, tijdelijke invoer en andere bijzondere douaneregimes. Het niet respecteren van douaneverplichtingen kan zware sancties veroorzaken; ook daarvan wordt een overzicht gegeven. 

In de cursus accijnzen wordt onderzocht op welke producten een accijns verschuldigd is, wie die belasting
moet betalen en welke de betalingsmodaliteiten ervan zijn. Ook deze regelgeving wordt gekenmerkt door een sterke Europese inbedding.

Docenten

Advocaat Deloitte Legal, Prof. FHS
Partner THE VAT HOUSE , Prof. FHS
Vennoot Loyens & Loeff belastingconsulenten, Prof. FHS
Docent KU Leuven (campus Brussel), Prof. FHS
Advocaat-vennoot Gheysens & Partners, Prof. FHS
Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Administrateur-generaal van de douane en accijnzen, Prof. FHS