Btw-aandachtspunten bij aanvang en stopzetting van een beroepsactiviteit - E-SEMINARIE

Wanneer krijgt iemand de hoedanigheid van btw-belastingplichtige? 

Van zodra iemand op ondubbelzinnige wijze de wil uitdrukt om op regelmatige en zelfstandige basis inkomsten uit een economische activiteit te halen, is er voor btw sprake van btw-plicht. Maar het verhaal eindigt hier niet. Eens vastgesteld dat er een btw-plicht is, moet er nagegaan worden welk soort btw-plichtige men is. Het wetboek voorziet 4 types, nl. een gewone btw-belastingplichtige, een gemengde belastingplichtige, een gedeeltelijke belastingplichtige en een toevallige btw-belastingplichtige. In het eerste deel van dit seminarie wordt het onderscheid tussen de verschillende soorten btw-belastingplichtigen toegelicht en wordt ook kortelings uiteengezet in welke gevallen er geen btw-plicht is. 

Eens vastgesteld dat er een btw-plicht is en welk soort btw-belastingplichtige men is, moet nagegaan worden welke formaliteiten er moeten nageleefd worden. Tijdens het tweede deel van het seminarie ligt de nadruk voornamelijk op de na te leven formaliteiten bij aanvang, bij wijziging en de stopzetting van de activiteit. Zo zal er bij de aanvang van een beroepsactiviteit een formulier 604 A moeten ingediend worden. Op praktische wijze wordt nagegaan hoe dit formulier moet worden ingevuld en waar en wanneer het moet worden ingediend. Wat als er zelfstandige activiteiten worden verricht zonder dat het formulier 604 A werd ingediend?

Indien er tijdens de beroepsexploitatie een wijziging van de activiteiten plaatsvindt, moet er een formulier 604 B ingevuld worden. Hoe en wanneer moet dit formulier ingevuld worden? Binnen welke termijn? Wat als het formulier niet toekomt bij het bevoegde kantoor? Welke sancties zijn hieraan verbonden? 

Als laatste komt de stopzetting van de economische activiteit aan bod. Zelfstandige ondernemers die beslissen om hun activiteit stop te zetten moeten een formulier 604 C indienen. Vaak wordt dit vergeten. Wat zijn hiervan de gevolgen? Hoe en wanneer moet het formulier ingediend worden? Kan de btw-identificatie overgedragen worden naar een andere onderneming? 

Tijdens het seminarie krijgt u een overzicht van de na te leven formaliteiten bij de aanvang, wijziging of stopzetting van een beroepswerkzaamheid. Daarbij krijgt u een antwoord op o.a. volgende vragen: 

 • er zijn 4 verschillende soorten btw-belastingplichtigen. Hoe zien de regels van de btw-aftrek eruit voor elk van deze belastingplichtigen? 
 • Welke formaliteiten moeten nageleefd worden bij de overdracht van de handelszaak?
 • Welke formaliteiten moeten nageleefd worden bij de inbreng van een eenmanszaak in een vennootschap? 
 • Wat als de btw-belastingplichtige overlijdt?
 • Wat bij faillissement?
 • Wat als er btw-schulden zijn na de stopzetting van de beroepsactiviteit? 
 • Dient er een herziening van de btw te gebeuren na de stopzetting? Kunnen openstaande btw-vorderingen nog gerecupereerd worden? 
 • Welke sancties zijn er verbonden aan het niet-naleven van het indienen van een formulier 604 A, B, C? 
   
Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 

 

do 4/02/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 8/02/2021 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib