Brexit: gevolgen inzake directe belastingen - E-SEMINARIE

Na een lange discussie heeft het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Brexit goedgekeurd.

Het Verenigd Koninkrijk, een voorname handelspartner van de Europese Unie, verlaat dan definitief de Europese unie. Er werd op Europees vlak overeengekomen dat er tot eind 2020 een overgangsmaatregel loopt om de ondernemingen voor te bereiden op de definitieve Brexit-realiteit, die ingaat op 1 januari 2021.

De overgangsmaatregel komt er op neer dat het Verenigd Koninkrijk nog tot 31 december 2020 aanzien wordt als een volwaardig lid van de Europese Unie, waardoor er in principe niets verandert. Noteer dat er echter een aantal uitzonderingen bestaan op de overgangsmaatregel en dat er voor sommige elementen in de inkomstenbelastingen geen overgangsmaatregel werd voorzien. Tijdens deze uiteenzetting komen deze zeker aan bod.  

Het is dus pas vanaf 1 januari 2021 dat er voor Belgische bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, veranderingen zullen optreden. Hoe moet het nu verder? Wat zijn de gevolgen van de Brexit?

Met de vrees voor fiscale onzekerheid, heeft de Belgische wetgever op 3 april 2019 een eerste Brexit-wet gepubliceerd. Deze wet is echter nooit in werking getreden omdat ze als troef achter de hand werd gehouden. Ondanks het feit dat er in het Brexit-akkoord een standstill-regeling werd bedongen tot 31 december 2020, werd er op 12 maart 2020 een nieuwe fiscale Brexit-wet gepubliceerd in het BS. Deze bevat diverse nieuwe en nuttige overgangsbepalingen, maar ook een verrassende flexibiliteit voor wat haar inwerkingtreding betreft in functie van de verdere Brexit ontwikkelingen en akkoorden. 

Begin 2019 heeft de CBN-commissie een advies gepubliceerd waarin ze de gevolgen van financiële rapporteringsplicht n.a.v. de Brexit heeft opgenomen. Ook dit advies wordt besproken tijdens het seminarie.

Daarnaast komen o.a. ook volgende vragen aan bod: 

 • Hoe ziet de standstill-regeling eruit?
 • Welke wettelijke uitzonderingen bestaan er op de standstill-regeling?
 • Hoe moeten ondernemingen anticiperen tijdens deze overgangsperiode? 
 • Welke stappen moet een onderneming zetten? 
 • Gespreide taxatie van meerwaarden: wederbelegging in activa in het Verenigd Koninkrijk. Voldoe ik nog aan de herbeleggingsvoorwaarden na de Brexit?
 • Kan ik nog opteren voor Fiscale consolidatie? 
 • Wat is het gevolg van de Brexit op de aftrekbaarheid van verliezen van een vaste inrichting in het Verenigd Koninkrijk? 
 • Welke impact heeft de Brexit op de Moeder-Dochterrichtlijn? De Interest-Royaltyrichtlijn? De Fusierichtlijn? 
 • Welke impact heeft de Brexit op de exitheffingen?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen voor Belgische ondernemingen die handel drijven met ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk? Wat als er een vaste inrichting in het Verenigd Koninkrijk is? 
 • Wat met de belastingvermindering voor uitgaven van de eigen woning in de EER? 
 • Meerwaarden op aandelen behaald door een particulier zijn vrijgesteld in de mate dit is gebeurd in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. Wat indien de particulier zijn participatie verkoop aan een vennootschap in het Verenigd Koninkrijk? 
 • Hoe zullen ontvangen dividenden, interesten en royalty’s uit het Verenigd Koninkrijk behandeld worden? 
 • Betalingen in het kader van pensioensparen hebben recht op een belastingvermindering indien ze werden gedaan aan een instelling binnen de EER. Hoe zit het dan met betalingen aan het Verenigd Koninkrijk na de Brexit? 
 • Betalingen aan een Tax shelter voor startende ondernemingen genieten van belastingverminderingen indien ze werden gedaan in nieuwe aandelen op naam via een Belgisch crowdfundingplatform of via een platform naar het recht van de EER. Wat na de Brexit? 
 • Wat als ik voor mijn werk gedetacheerd word naar een afdeling in het Verenigd Koninkrijk? 
 • Hoe worden Belgische tennissers van het tornooi Wimbledon belast na de Brexit? 

Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de fiscale gevolgen inzake directe belastingen. De spreker zal hierbij tips en adviezen geven waarop u zeker moet letten.

Noteer dat de gevolgen op het vlak van de indirecte belastingen in een afzonderlijk seminarie aan bod komen. 

Corporate and International Tax manager - EY Tax Consultants
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen.
vr 11/12/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 14/12/2020 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib