Brexit: fiscale gevolgen inzake indirecte belastingen - E-SEMINARIE

Na een maandenlange discussie werd vorig jaar definitief beslist dat het Verenigd Koninkrijk (VK), een voorname handelspartner voor vele andere EU lidstaten, de EU zal verlaten. De stopzetting van dit lidmaatschap ging formeel in op 1 januari 2020. Er werd op Europees vlak evenwel overeengekomen dat er tot eind 2020 een overgangsmaatregel loopt om de ondernemingen voor te bereiden op de definitieve Brexit-realiteit, die ingaat op 1 januari 2021. De overgangsmaatregel komt er op neer dat het Verenigd Koninkrijk nog tot 31 december 2020 aangezien wordt als een volwaardig lid van de Europese Unie, waardoor er tot en met die datum in de feiten in principe niets verandert. Op fiscaal vlak houdt dit onder meer in dat handelingen met het Verenigd Koninkrijk nog worden geacht binnen het btw-gebied van de EU te vallen, en mede daardoor ook onder de EU btw-reglementering en rechtspraak.  Dit werd ook bevestigd in een persbericht van de FOD Financiën van 3 februari 2020. In een eerder persbericht van 31 januari 2020 liet de FOD Financiën al weten dat de overgangsperiode ook van toepassing is op het vlak van douaneformaliteiten en -rechten. Het is dus pas vanaf 1 januari 2021 dat er voor Belgische bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk significante veranderingen zullen optreden. 

Hoe moet het nu verder? Wat zijn de gevolgen van de Brexit? Is verlenging van de overgangsperiode mogelijk?

Vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, hebben ondernemingen die handel drijven met het VK een EORI-nummer nodig. Dit nummer is vereist om de douaneverplichtingen te kunnen naleven. Waar vraag je het EORI-nummer aan? Wat is het EORI-nummer? Wat als ik het nalaat een EORI-nummer aan te vragen? Welke gevolgen zijn hieraan verbonden? Het is echter een realiteit dat enkel met het aanvragen van een EORI-nummer het douaneluik verre van afgedekt is. Zo stelt zich ook de vraag of len een beroep moet doen op een douanevertegenwoordiger, wat de aandachtspunten daarbij zijn, etc. 

Op het vlak van de btw, zal het Verenigd Koninkrijk worden aanzien als een derde land, waardoor er niet langer sprake is van IC-transacties, maar van in- en uitvoer. 

Tijdens dit seminarie zal worden nagegaan wat de fiscale gevolgen zijn op het vlak van btw en douane. Daarbij komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 • Wat zal de impact van de Brexit op de btw-behandeling van de leveringen van goederen van België naar het Verenigd Koninkrijk zijn?
 • Wat zal de impact van de Brexit op de btw-behandeling van de leveringen van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar België zijn?
 • Wat zal de impact van de Brexit zijn op de btw-behandeling van bepaalde diensten verricht door een in België gevestigde dienstverrichter voor een ontvanger in het Verenigd Koninkrijk?
 • Wat is de impact van de Brexit op de opgave van de intracommunautaire handelingen?
 • Wat is de impact van de Brexit op de verzoeken om teruggaaf van btw?
 • Wat is de impact van de Brexit op de verplichting tot btw-identificatie?
 • Wat is de impact van de Brexit op de bepaling van de schuldenaar van de btw?
 • Wat is de impact van de Brexit op de MOSS?
 • Moet ik de abc-transacties opnieuw evalueren? 
 • Wat zijn de douaneformaliteiten na de Brexit?
 • Hoe zullen de douanecontroles er na de Brexit uitzien?
 • Winnen de INCOTERMS aan belang na de Brexit? 
 • Wat zijn de formaliteiten bij invoer en uitvoer na de Brexit? 
 • Wat zijn de gevolgen voor de beschikkingen afgegeven in het Verenigd Koninkrijk?
 • Waarom is een EORI-nummer nodig? Hoe lang duurt de toekenning?
 • Waarom is een AEO-vergunning nuttig?
 • Wat zijn de gevolgen voor AEO-gecertificeerde operatoren in het Verenigd Koninkrijk?
 • Waarom is een EiDR nuttig?
 • Hoe ziet de logistieke goederenstroom eruit na de Brexit? Gemeenschappelijk douanevervoer? Vergunning douane entrepot? 
 • Wat zijn de mogelijkheden in het kader van de TIR Conventie?
 • Wat zijn de mogelijkheden in het kader van de ATA-overeenkomst?
 • Wat met goederen die worden vervoerd door lijndiensten?

Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de gevolgen op het vlak van de btw- en douanebehandeling en -rapportering van goederenleveringen en dienstverrichtingen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Noteer dat de gevolgen op het vlak van de directe belastingen in een afzonderlijk seminarie aan bod komen. 
 

Director Deloitte Belastingconsulenten
Director Global Trade Advisory
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 19/11/2020 | 09:00 - 12:30
ma 23/11/2020 - vr 31/12/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib