Bibliotheek

De voorbije maanden is een bibliotheek van tientallen interessante en actuele onderwerpen opgebouwd. 
Als abonnee heeft u GRATIS EN ONGELIMEERDE TOEGANG tot de bibliotheek. 


U heeft zich ingeschreven voor een "abonnement FHS-Seminaries", hoe gaat het nu verder? 

Om als abonnee gratis toegang te krijgen tot een seminarie (binnen de abonnementsperiode) uit de bibliotheek, dient u zich apart in te schrijven op elk individueel seminarie dat u wenst te bekijken. 

Dit kan u doen via de inschrijfknop bij het desbetreffende seminarie
De gekozen seminaries worden uiteraard niet aangerekend op de factuur. 


Kan u als niet-abonnee gebruik maken van de bibliotheek? 

Bent u geen abonnee en zoekt u naar actuele informatie ter oplossing van een fiscaal geschil? Geen probleem, ook u kan gebruik maken van de bibliotheek door u in te schrijven aan de gehanteerde prijs. 

 

 

Seminaries

 • Bib

  Uitstel van de algemene vergadering

  Veel ondernemingen worden geconfronteerd met praktische moeilijkheden om een…

  Vanaf vrijdag, 24/04/2020
 • Bib

  Wie is schuldenaar van de roerende voorheffing – Casestudy’s

  Aan de hand van casestudy’s wordt nagegaan wie in welbepaalde gevallen…

  Vanaf dinsdag, 5/05/2020
 • Bib

  De btw-eenheid: niet-gepubliceerde of gewijzigde standpunten

  De fiscus heeft onlangs enkele tot nog toe niet…

  Vanaf donderdag, 7/05/2020
 • Bib

  Vereffeningen: vennootschapsrechtelijke aspecten

  Vanzelfsprekend worden de voornaamste krachtlijnen van de nieuwe…

  Vanaf woensdag, 13/05/2020
 • Bib

  De meldingsplicht voor grensoverschrijdende transacties (DAC6)

  Meer dan een jaar na de inwerkingtreding van de Europese Richtlijn die de…

  Vanaf maandag, 18/05/2020
 • Bib

  Feitelijke vereniging vs vzw: WIB92 en btw

  U wordt wegwijs gemaakt in onder andere de btw-regels die van toepassing…

  Vanaf dinsdag, 19/05/2020
 • Bib

  Hervorming Belgisch holdingstelsel voor gevorderden

  In dit seminarie worden de probleemstellingen gedetailleerd behandeld.…

  Vanaf donderdag, 11/06/2020
 • Bib

  Complexe handelingen in de btw

  Aan de hand van (recente) rechtspraak én administratieve richtlijnen…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  Commissionairsstructuur in perspectief: impact van recente rechtspraak

  Doorrekening van kosten en btw. Het is een klassieker. De basisvraag is of…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • Bib

  De verleggingsregeling en de bijzondere btw-aangifte

  Gedurende deze webcast zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden en…

  Vanaf dinsdag, 16/06/2020
 • BIB

  Rechtspersonen als controlestructuur bij vermogensplanning

  Er wordt een overzicht gegeven van de fiscale gevolgen op het vlak van…

  Vanaf woensdag, 17/06/2020
 • BIB

  Patrimoniumvennootschap voor gevorderden

  In deze sessie wordt eerst stilgestaan bij het nut en de…

  Vanaf donderdag, 18/06/2020
 • Bib

  Vereffeningen in WVV : fiscale aspecten

  Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant,…

  Vanaf vrijdag, 19/06/2020
 • Bib

  Invorderingsprocedure inzake btw

  Dit seminarie focust op de aandachtspunten voor de btw-belastingplichtige in…

  Vanaf woensdag, 24/06/2020
 • Bib

  Practicum woonkredieten

  Er wordt een praktijkgericht overzicht gegeven van het belastingstelsel van…

  Vanaf maandag, 31/08/2020
 • Bib

  Fiscale behandeling in België van Nederlandse pensioenen

  De fiscale behandeling in België van in Nederland opgebouwde pensioenen…

  Vanaf donderdag, 1/10/2020
 • Bib

  Kaaimantaks voor cijferberoepers

  Sinds 2015 kennen we in België de zogenaamde kaaimantaks. Na een voordien…

  Vanaf maandag, 5/10/2020
 • Bib

  Vastgoedfinanciering via de 2de pensioenpijler

  De zoektocht naar alternatieve financieringstechnieken voor…

  Vanaf maandag, 16/11/2020
 • Bib

  Bedrijfsleider(svergoeding) in het vizier: recente tendensen

  In dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal.…

  Vanaf maandag, 23/11/2020
 • Bib

  Lijfrente gevestigd bij de eigen vennootschap

  De focus ligt op de lijfrente die een financieringsinstrument is voor de (…

  Vanaf woensdag, 25/11/2020
 • Bib

  De VOF en de maatschap: onbekend maakt niet onbemind

  In deze expertclass worden de kenmerken, voor- en nadelen…

  Vanaf donderdag, 26/11/2020
 • Bib

  Het begrip kapitaal in het WVV

  De gevolgen  van de afschaffing van het kapitaalbegrip in het…

  Vanaf vrijdag, 27/11/2020
 • Bib

  Uitkeringen in de BV en de CV: boekhoudkundig

  Met de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV en de CV, heeft de…

  Vanaf maandag, 30/11/2020
 • Bib

  Practicum opstellen financieel plan

  De Fiscale Hogeschool organiseert een practicum waarbij zal…

  Vanaf woensdag, 2/12/2020
 • Bib

  Nieuwe formaliteiten inzake verslaggeving

  Aan de hand van praktijkvoorbeelden en modelvoorbeelden…

  Vanaf woensdag, 2/12/2020
 • Bib

  De vaste inrichting in inkomstenbelastingen vs btw

  Wanneer de buitenlandse activiteiten van de Belgische onderneming aanleiding…

  Vanaf vrijdag, 4/12/2020
 • Bib

  Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting

  Een aantal in de praktijk hete en belangrijke hangijzers rondom de (correcte…

  Vanaf maandag, 14/12/2020
 • Bib

  Practicum onttrekkingen en herzieningsregels

  De btw-herzieningsregels werden onlangs ingrijpend hervormd. De nieuwe…

  Vanaf woensdag, 16/12/2020
 • Bib

  Welke vennootschap past het beste bij mijn onderneming?

  Onderzocht wordt welke aspecten en motieven cruciaal zijn bij de keuze van…

  Vanaf vrijdag, 18/12/2020
 • Bib

  Uitbreng van onroerend goed

  De klemtoon ligt op de uitbreng van onroerende goederen …

  Vanaf donderdag, 21/01/2021
 • Bib

  Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving

  De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de…

  Vanaf woensdag, 3/02/2021
 • Bib

  Aanvang en stopzetting van een activiteit

  U krijgt een overzicht van de na te leven btw-formaliteiten bij de aanvang,…

  Vanaf maandag, 8/02/2021
 • Bib

  UBO-register: stand van zaken

  Op gestructureerde wijze bieden we u een stand van zaken van de …

  Vanaf maandag, 15/02/2021
 • Bib

  Auteursrechten: opportuniteiten anno 2021

  Zowel de burgerlijke als de fiscale aspecten van het auteursrecht worden…

  Vanaf woensdag, 24/02/2021
 • Bib

  De mobilisatie van vrijgestelde reserves

  Zowel de voor- en nadelen van mobilisatie worden aan elkaar…

  Vanaf donderdag, 25/02/2021
 • Bib

  VVPRbis-regime: impact van het WVV?

  Tal van praktische voorbeelden worden gegeven ter verduidelijking…

  Vanaf vrijdag, 26/02/2021
 • Bib

  Alternatieve schenkingsvormen voor aandelen op naam

  Zowel de burgerlijke als de fiscale aspecten van de verschillende…

  Vanaf woensdag, 3/03/2021
 • Bib

  Terbeschikkingstelling van onroerend goed

  De uitzonderingsgevallen op de btw-vrijstelling voor onroerende…

  Vanaf woensdag, 3/03/2021
 • Bib

  De nieuwe witwaspreventiewet

  Dit seminarie geeft u een grondig overzicht van de verregaande…

  Vanaf donderdag, 4/03/2021
 • Bib

  Waarderingstechnieken (I)MVA en FVA

  In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de

  Vanaf donderdag, 4/03/2021
 • Bib

  Fiscale revival van de inkoop eigen aandelen

  Vanuit fiscaal/boekhoudkundig oogpunt wordt het volledig…

  Vanaf vrijdag, 5/03/2021
 • Bib

  Fusie en splitsing in het nieuw WVV

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de …

  Vanaf donderdag, 11/03/2021
 • Bib

  Erfovereenkomsten onder het vernieuwde erfrecht

  De verschillende soorten van erfovereenkomsten worden in dit seminarie…

  Vanaf vrijdag, 12/03/2021
 • Bib

  De margeregeling voor tweedehandsgoederen

  Aan de hand van voorbeelden en casestudy’s krijgt u een overzicht…

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  Het fenomeen influencers en influencer marketing

  Het fenomeen "influencer" is aan een opmars bezig is. Daarom…

  Vanaf maandag, 15/03/2021
 • Bib

  Maatregelen ter ondersteuning van innovatieve bedrijven

  Nico Demeyere en Anneleen Wydooghe gidsen jullie vlekkeloos doorheen de…

  Vanaf woensdag, 17/03/2021
 • Bib

  Vastgoed in de vennootschap

  Aankoop in volle eigendom, aankoop via lijfrente, recht van opstal, recht…

  Vanaf donderdag, 18/03/2021
 • Bib

  Update btw-vrijstellingen

  Btw-vrijstellingen zijn een zeer technische aangelegenheid en door de…

  Vanaf woensdag, 24/03/2021
 • Bib

  Einde van een opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik

  Er wordt nagegaan wat er te gebeuren staat op het moment dat een…

  Vanaf donderdag, 25/03/2021
 • Bib

  IC-goederentransacties: grondige analyse

  De regels rond de intracommunautaire handelingen zijn geen sinecure en…

  Vanaf vrijdag, 23/04/2021
 • Bib

  Nieuwe btw-regeling voor webshops

  De btw-behandeling van webshops evolueert al jaren. Tijdens dit seminarie…

  Vanaf maandag, 26/04/2021
 • Bib

  Fiscale controles

  Enkele hete hangijzers inzake onderzoeksbevoegdheden inzake…

  Vanaf donderdag, 6/05/2021
 • Bib

  Nieuwigheden inzake successie- en registratierechten

  De successie- en registratierechten zijn de afgelopen periode aan tal van…

  Vanaf donderdag, 13/05/2021
 • Bib

  Investeringsaftrek anno 2021

  Na het volgen van deze causerie bent u weer helemaal mee met de…

  Vanaf maandag, 31/05/2021
 • Bib

  Verlaagd btw-tarief 'Afbraak en wederopbouw'

  In het seminarie worden de bestaande wettelijke regelgeving en…

  Vanaf donderdag, 3/06/2021
 • Bib

  Het KI van buitenlands vastgoed

  Onze wetgeving m.b.t. belastingregime voor buitenlands onroerend goed…

  Vanaf donderdag, 10/06/2021
 • Bib

  Fiscale regularisatie: kroniek van een aangekondigde dood

  Tot 31 december 2023 zal een regularisatieaangifte nog mogelijk zijn. …

  Vanaf donderdag, 17/06/2021
 • Bib

  Vijf jaar aftrek voor innovatie-inkomsten

  De nieuwe modaliteiten en recente standpunten van de rulingdienst…

  Vanaf maandag, 21/06/2021
 • Bib

  De BV in het kader van vermogens- en successieplanning

  Er wordt dieper ingegaan op het gebruik van de besloten vennootschap als…

  Vanaf maandag, 28/06/2021
 • bib

  De BL en gratis terbeschikkingstelling van OG

  We brengen u op de hoogte van de nieuwe evoluties inzake de gratis…

  Vanaf donderdag, 30/09/2021
 • bib

  Mijn rechten als aandeelhouder

  In dit seminarie wordt de impact van deze hervorming op het…

  Vanaf maandag, 4/10/2021
 • bib

  Fiscale gevolgen van een gebroken boekjaar

  Er wordt o.a. stilgestaan bij diverse regels, maatregelen, wetgevingen, het…

  Vanaf donderdag, 7/10/2021
 • bib

  De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap

  Door het nieuwe ondernemingsrecht  heeft de maatschap  een aantal…

  Vanaf woensdag, 17/11/2021
 • Bib

  Beroepsgeheim van de beroepsbeoefenaar

  Dit seminarie behandelt de regels m.b.t het beroepsgeheim die van toepassing…

  Vanaf donderdag, 18/11/2021
 • Bib

  Btw-vrijstelling voor (para)medische beroepen

  Na het volgen van dit seminarie bent u helemaal mee met de nieuwste regels…

  Vanaf maandag, 22/11/2021
 • Bib

  Samen een woning kopen

  Zowel de burgerrechtelijke als de fiscaalrechtelijke (indirecte belastingen…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Bib

  Einde duolegaat, start vriendenlegaat

  Wat zijn na 1 juli 2021 de alternatieven om het duo-legaat…

  Vanaf woensdag, 24/11/2021
 • Bib

  Inbreng in natura en quasi inbreng

  De fiscale als de vennootschapsrechtelijke aspecten van de inbreng in…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Bib

  Cliënteel in de onderneming: problematieken

  Er wordt nagegaan wat het fiscaal voordeligste alternatief is : de…

  Vanaf donderdag, 25/11/2021
 • Bib

  Neerleggen van een foutieve jaarrekening

  Op praktische wijze krijgt u een overzicht van de boekhoudkundige…

  Vanaf donderdag, 2/12/2021
 • Bib

  De rekening-courant anno 2021

  Zowel de juridische als de fiscale aspecten van het gebruik en de werking…

  Vanaf woensdag, 8/12/2021
 • Bib

  Schenkingen in Vlaanderen

  Er wordt aandacht besteed aan de meest recente nieuwigheden en tendensen en…

  Vanaf donderdag, 9/12/2021
 • Bib

  Het beding van aanwas en terugval - Actualiteit

  We maken een actuele fiscale stand van zaken op, zowel voor de organisatie…

  Vanaf maandag, 13/12/2021
 • bib

  Overgangsperikelen na de inwerkingtreding van het WVV

  Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten…

  Vanaf maandag, 20/12/2021
 • Bib

  Basisprincipes Fiscaliteit en Onroerend goed

  De lessenreeks richt zich tot al wie geregeld te maken heeft met…

  Vanaf woensdag, 9/02/2022
 • Bib

  Basisprincipes Successieplanning

  De klemtoon tijdens de lessenreeks ligt op de basisbeginselen die de…

  Vanaf donderdag, 10/02/2022
 • Bib

  Haal nog meer uit uw managementvennootschap

  Aan de hand van recente rechtspraak en beslissingen wordt een…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • Bib

  Basisprincipes Fiscale procedure, directe én indirecte belastingen

  De klemtoon ligt op de basisbeginselen maar informeert…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • Bib

  Basisprincipes Fiscaal ondernemingsbeleid

  De lessenreeks richt zicht tot eenieder die op zoek is naar een…

  Vanaf maandag, 14/02/2022
 • Bib

  Basisprincipes Europees en Internationaal Fiscaal Recht

  Tijdens deze lessenreeks krijgt u een grondige inleiding in de belangrijkste…

  Vanaf woensdag, 16/02/2022
 • Bib

  Verstrenging van het VVPRbis-stelsel vanaf 1 januari 2022

  In deze uiteenzetting krijgt u een stand van zaken van de nieuwe wijzigingen…

  Vanaf donderdag, 17/02/2022
 • Bib

  Fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen

  Er wordt nagegaan hoe u op een fiscaalvriendelijke wijze geld uit de…

  Vanaf maandag, 21/02/2022
 • Bib

  Hervorming Vlaams verkooprecht anno 2022

  Op 1 januari 2022 treden belangrijke wijzigingen aan het stelsel van het…

  Vanaf donderdag, 24/02/2022
 • Bib

  Nieuw regime voor buitenlandse kaderleden

  Vanaf 1 januari 2022 wordt het aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden…

  Vanaf maandag, 28/02/2022
 • Bib

  80%-grens onderhevig aan strenge controles van de fiscus

  In de pers werd aangekondigd dat bedrijfsleiders en…

  Vanaf maandag, 14/03/2022
 • Bib

  Alternatieve verloningstechnieken anno 2022

  Er wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen van alternatieve…

  Vanaf maandag, 14/03/2022
 • Bib

  Investeren in een (innovatieve) KMO

  Er wordt nagegaan hoe een ondernemer op financieel en fiscaal vriendelijk…

  Vanaf donderdag, 17/03/2022
 • Bib

  Fiscale behandeling van doorrekening van kosten

  In dit seminarie komen de btw-aspecten bij de doorrekening van kosten aan…

  Vanaf donderdag, 17/03/2022
 • Bib

  E-commerce: valkuilen en praktische voorbeelden

  In dit causerie wordt gestart met het theoretisch overlopen van de nieuwe…

  Vanaf maandag, 21/03/2022
 • Bib

  Zetelverplaatsing: vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten

  Dit seminarie bespreekt zowel de vennootschapsrechtelijke als de fiscale…

  Vanaf donderdag, 24/03/2022
 • Bib

  Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022

  Het seminarie aangifte Ven.B. Aj 2022 bespreekt niet alleen alle vakken van…

  Vanaf vrijdag, 1/04/2022
 • Bib

  Aanwending alternatieve schenkingstechnieken zonder verplichte registratie

  In dit seminarie wordt dieper ingegaan op gezonde alternatieven voor de…

  Vanaf maandag, 25/04/2022
 • Bib

  Gesplitste verkrijging van vastgoed in België: stand van zaken

  De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de…

  Vanaf maandag, 25/04/2022
 • Bib

  Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022

  Het seminarie aangifte PB Aj 2022 bespreekt niet alleen alle vakken van het…

  Vanaf vrijdag, 29/04/2022
 • Bib

  Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022 - practicum

  Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de Ven.B. aan…

  Vanaf woensdag, 4/05/2022
 • Bib

  De verhuur van onroerend goed en gemeubelde logies anno 2022

  In dit seminarie staat de verhuur van onroerend goed centraal, zowel in het…

  Vanaf maandag, 9/05/2022
 • Bib

  Winst- en stemrechten van aandelen binnen de BV moduleren: valkuilen en opportuniteiten

  Op praktische wijze wordt dieper ingegaan op de fiscale en de  …

  Vanaf woensdag, 11/05/2022
 • Bib

  Verworpen uitgaven met een big smile

  Vak II van de aangifte vennootschapsbelasting bevat de verworpen uitgaven en…

  Vanaf donderdag, 12/05/2022
 • Bib

  De vernieuwde regels van zakelijke rechten: drieluik

  Zowel de fiscale als de burgerlijke aspecten van de vestiging van een…

  Vanaf maandag, 16/05/2022
 • Bib

  Recht van erfpacht/opstal: fiscale aspecten

  De focus ligt op de fiscale aspecten die zich voordoen bij de vestiging,…

  Vanaf maandag, 16/05/2022
 • Bib

  Fiscale controles btw en inkomstenbelastingen

  Fiscale visitaties en boekenonderzoeken ter plaatse en sinds de wet van 27…

  Vanaf woensdag, 18/05/2022
 • Bib

  Het aangifteformulier vennootschapsbelasting Aj. 2022: praktische toelichting van de nieuwigheden

  Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • Bib

  Nieuwe inzichten in de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

  U krijgt een gedetailleerde analyse van het KB, de FAQ en het…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • Bib

  Laadpalen: aspecten van directe en indirecte belastingen

  U krijgt op een praktische wijze een overzicht van zowel de aspecten van…

  Vanaf donderdag, 19/05/2022
 • Bib

  De insolventieregels voor de gefailleerden: nieuwigheden en aandachtspunten

  Naast de bespreking van een aantal aspecten van insolventiewetgeving…

  Vanaf maandag, 23/05/2022
 • Bib

  Hervorming van het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars

  In dit seminarie wordt ingegaan op zowel de actuele stand van de wetgeving…

  Vanaf woensdag, 25/05/2022
 • Bib

  Het juiste huwelijkscontract voor een optimale vermogensplanning

  In dit seminarie wordt ingegaan op verschillende planningstechnieken via…

  Vanaf donderdag, 26/05/2022
 • Bib

  Bestuurdersaansprakelijkheid van vennootschappen en vzw's

  Er wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en…

  Vanaf donderdag, 2/06/2022
 • Bib

  Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties

  De regels inzake de aftrekbaarheid van buitenlandse verliezen werden…

  Vanaf woensdag, 15/06/2022
 • Bib

  Sociale voordelen en voordelen van alle aard

  Zowel de sociale en fiscale gevolgen van enerzijds de sociale voordelen en…

  Vanaf donderdag, 16/06/2022
 • Bib

  Vestiging van een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal: burgerrechtelijke aspecten

  In dit seminarie komen de burgerrechtelijke aspecten van zowel het recht van…

  Vanaf donderdag, 16/06/2022
 • Bib

  Groepsbijdrageregeling vanaf wanneer (fiscaal) consolideren?

  Er wordt nagegaan in welke gevallen een onderneming gebruik kan maken van de…

  Vanaf maandag, 20/06/2022
 • Bib

  Vestiging van een recht van vruchtgebruik: fiscale aspecten


   
   

  Vanaf donderdag, 23/06/2022
 • Bib

  Het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk

  Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuw…

  Vanaf maandag, 27/06/2022