Bezoldigingstechnieken anno 2020 - E-SEMINARIE


Een correct loonbeleid is essentieel voor een gezonde onderneming. Voor een werkgever is het evenwel geen sinecure om het evenwicht te vinden tussen de vaak torenhoge loonkosten en de wil om de medewerkers tevreden te houden. Dat er hierover in mei 2020  een ellenlang ( > 300 pagina’s) advies van de Hoge Raad voor Financiën is gekomen, dat de hele ruime context inzake een mogelijke hervorming van de personenbelasting behandelt, toont aan dat ook de toekomst hierop zal focussen. Het loont dan ook om de fiscale aspecten van verschillende verloningsvormen te bestuderen.

In dit seminarie worden een groot aantal elementen van het loonpakket ontcijferd en duidelijk uitgelegd, zowel vanuit het standpunt van de werkgever/vennootschap als uit dat van de werknemer/bedrijfsleider. Aftrekposten en vrijstellingen worden in detail weergegeven. Verschillende alternatieve verloningsvormen komen daarbij aan bod, zoals onder meer: kosten eigen aan de werkgever, voordelen van alle aard, verhuren, sociale voordelen, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, ziekteverzekering, mobiliteitsvergoedingen, resultaatsgebonden voordelen, dividenden waaronder de liquidatiereserve en VVPRbis, tantièmes en warranten en mag natuurlijk niet ontbreken: de kapitaalvermindering.

De diverse materie wordt fiscaal zowel vanuit het standpunt van de rechtsleer, de rechtspraak als vanuit de rulingpraktijk bekeken. Ook de toepassing van deze technieken in de praktijk met alle mogelijke gevolgen, komen ruimschoots aan bod.

Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen of een onroerend goed. Hoe worden dergelijke voordelen bij de werknemer of bedrijfsleider belast? Is de volledige aftrek van de gemaakte kost gewaarborgd als uit de terbeschikkingstelling in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider een belastbaar voordeel volgt? Moet de investering kaderen in het maatschappelijk doel van de vennootschap? En wanneer is dan aan deze voorwaarde voldaan? Rekening houdend met de recente rechtspraak kan men zich de vraag stellen hoe het voordeel van alle aard moet worden berekend.

Welke impact heeft deze (gehele of gedeeltelijke) tenlasteneming op de aftrekbare kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling van de wagen? Welke wijzigingen heeft de autofiscaliteit precies ondergaan vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaren vanaf 1 januari 2020)?

Zoals reeds aangehaald wordt er verwezen naar het in mei 2020 verspreide advies van de Hoge Raad voor Financiën en welke wijzigingen zij voor ogen zou hebben. We denken hierbij aan een voorstel inzake afschaffingen en wijzigingen van de maaltijdcheques (en andere sociale voordelen), salariswagens (of toch minstens een andere berekening van de VAA), auteursrechten, gunstregime voor uitkeringen van groepsverzekeringen in kapitaal… 

Na het volgen van dit seminarie beschikt u over een up to date ruime kennis om het loonbeleid te optimaliseren binnen de wettelijke grenzen!


 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 10/11/2020 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 12/11/2020 - do 30/06/2022 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib