Bestuurdersaansprakelijkheid van vennootschappen en vzw's - E-SEMINARIE

Bestuurder zijn van een vennootschap of vzw gaat gepaard met belangrijke verantwoordelijkheden. Een bestuurder voert immers handelingen uit die de vennootschap of vzw verbinden. Een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van de bestuurdersfunctie kan zware gevolgen hebben, niet enkel voor de vennootschap of vzw maar ook voor de bestuurder zelf, die in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden om de opgelopen schade te vergoeden.

In dit seminarie wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuurders van zowel vennootschappen als vzw's. Zowel kleine als grotere vzw's, internationale vzw's en buitenlandse vzw's komen daarbij aan bod.

De aansprakelijkheid van feitelijke bestuurders maakt een topic van het seminarie uit en er wordt bekeken welke fouten een bestuurder van een vennootschap of vzw kan maken en wat de gevolgen daarvan zijn. Er wordt nagegaan wanneer de bepaling van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsleider bij de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing en de BTW (niet) geldt. In welke zin heeft een recente wet deze regelgeving gewijzigd? Wanneer wordt die hoofdelijkheid doorbroken?

Aandacht wordt ook besteed aan de plafonnering in aansprakelijkheid, afhankelijk van de grootte van de onderneming. Er wordt nagegaan voor welke type aansprakelijkheid de beperking geldt (t.a.v. de vennootschap of ook t.a.v. derden). Ook de uitzonderingen waarvoor de beperking niet geldt, worden toegelicht. Eén van die uitzonderingen betreft de bijzondere aansprakelijkheid voor fiscale schulden en ernstige fiscale fraude. Vanzelfsprekend wordt hierop dieper ingegaan.
 

Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 31/05/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 2/06/2022 - zo 2/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib