Bestuurders anno 2024 – rechten en plichten

Bestuurder zijn brengt rechten en plichten met zich mee. Dit seminarie focust op een aantal thema’s die een bestuurder moet in staat stellen om de contouren van zijn mandaat beter te kunnen inschatten. Zo komt de vraag aan bod of de bestuurder een impliciet niet-concurrentiebeding heeft. Kan een bestuurder een mandaat opnemen bij een sectorgenoot? In dezelfde lijn stelt zich de vraag of de bestuurder alle gegevens waarover hij beschikt tijdens de uitoefening van zijn mandaat confidentieel blijven. Hoelang zou die confidentialiteit dan duren? Bestuurders kunnen ook een geconfronteerd worden met een businessopportuniteit die ze willen benutten. Moeten ze die eerst voorleggen aan het bestuursorgaan van de vennootschap of kunnen ze die zelf benutten? Het klassieke thema van de belangenconflicten komt ook aan bod. De laatste standpunten in de rechtspraak zullen worden toegelicht.

Dit brengt ons bij de topic van de bestuurdersaansprakelijkheid. Een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van het mandaat kan zware gevolgen hebben, niet enkel voor de rechtspersoon maar ook voor de bestuurder zelf, die in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden om de opgelopen schade te vergoeden. Vooral bij ondernemingen die te kampen hebben met financiële moeilijkheden kom die materie aan bod. Er wordt nagegaan hoe deze aansprakelijkheid kan vermeden worden. In het bijzonder wordt toegelicht welke handelingen een bestuurder moet stellen wanneer zij of hij geen hoofdelijke aansprakelijkheid wil oplopen. Hoe moet men zich distantiëren van foute beslissingen die de collega-bestuurders zouden nemen om zelf geen aansprakelijkheid te kennen. 

Aandacht wordt besteed aan de plafonnering van het bedrag waartoe bestuurders kunnen veroordeeld worden en dit afhankelijk van de grootte van de onderneming. Er wordt nagegaan voor welke type aansprakelijkheid de beperking geldt (t.a.v. de vennootschap of ook t.a.v. derden). Ook de uitzondering voor fiscale schulden en ernstige fiscale fraude komt aan bod. Vanzelfsprekend wordt ook dieper ingegaan op de kwijting en de relatieve werking ervan en wordt de vraag beantwoordt wanneer de aansprakelijkheid verjaard.

In dit seminarie wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuurders van zowel vennootschappen als vzw's. Zowel kleine als grotere vzw's, internationale vzw's en buitenlandse vzw's komen daarbij aan bod.
 

Advocaat, Partner Eubelius Advocaten
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 21/05/2024 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 21/05/2024 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 23/05/2024 - di 1/04/2031 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Aansprakelijkheid